Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 3. čtvrtletí roku 2005

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 3. čtvrtletí roku 2005

Pracovníci oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se zaměřili ve 3. čtvrtletí roku 2005 na kontrolu výrobků určených pro styk s potravinami. Na území Moravskoslezského kraje bylo kontrolováno zejména kuchyňské nádobí, potravinářské obaly, výrobky z keramiky a plastu. Bylo provedeno 55 kontrol u prodejců, které byly zaměřeny na kontrolu značení výrobků a ověření původu zboží. U 15 výrobců a 5 dovozců byla provedena kontrola dokumentace k výrobkům, kterou musí výrobci a dovozci prokázat bezpečnost těchto výrobků pro zdraví člověka. U výrobců a dovozců bylo odebráno k laboratornímu vyšetření 10 vzorků (potravinová folie, PET láhve, plastové uzávěry k lahvím).

Dále bylo zkontrolováno 46 provozoven, které se zabývají prodejem, výrobou a dovozem kosmetických prostředků, výrobků pro děti do 3 let a hraček. K laboratornímu vyšetření byly odebrány 4 vzorky kosmetických prostředků.

V členských státech Evropského společenství byl zjištěn výskyt 5 nebezpečných kosmetických prostředků pro zdraví lidí s obsahem zakázané bělící látky hydrochinonu a s nadlimitním množstvím nitrosaminů.

O výskytu nebezpečných kosmetických prostředků byli informováni pracovníci oddělení předmětů běžného užívání prostřednictvím systému rychlého varování Rapex a provedli 72 místních šetření na území Moravskoslezského kraje za účelem ověření výskytu těchto výrobků. Nebezpečné výrobky na území našeho kraje zjištěny nebyly.

Cíleně byl ověřován výskyt 15 typů nebezpečných skleniček (u některých až 100x překročen hygienický limit pro olovo) - ve 3 provozovnách bylo zjištěno celkem 108 ks těchto sklenic, které byly okamžitě staženy z prodeje. Nebezpečný dětský intimní gel s dráždivými účinky byl zjištěn v 1 lékárně v počtu 1 ks, který byl také ihned stažen z prodeje.

Celkem bylo v našem kraji provedeno ve 3.čtvrtletí 226 kontrol, z toho 121 kontrol v rámci plánovaného státního zdravotního dozoru a 105 cílených kontrol, za účelem ověření výskytu nebezpečných výrobků.

Laboratorním vyšetřením 14 vzorků bylo ověřeno, že výrobky vyhovují požadavkům platné legislativy.

Zkontrolováno bylo celkem 560 výrobků, nedostatky byly zjištěny zejména ve značení výrobků v distribuční síti (neuvedení výrobce, dovozce, případně dodavatele na výrobku), za což bylo uděleno 26 blokových pokut ve výši 16800 Kč.

Zveřejněno: 1.11.2005