Nahrávám...

Upozornění na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,,Oprava podlahové krytiny v kancelářích budov KHS MSK Ostrava - pracoviště Ostrava, pracoviště Nový Jičín, pracoviště Karviná, pracoviště Opava"

Úvod / Občanům / Upozornění na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,,Oprava podlahové krytiny v kancelářích budov KHS MSK Ostrava - pracoviště Ostrava, pracoviště Nový Jičín, pracoviště Karviná, pracoviště Opava"

Dokumenty ke ztažení

Výzva k podání nabídky


Veřejná zakázka je realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje (číslo veřejné zakázky v NEN je N006/19/V00014389)

Podmínkou podání nabídky písemnou formou je registrace uchazeče v NEN.


V případě vašeho zájmu podrobnější informace o zakázce naleznete na stránce :

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00014389


URL adresa na portálu dodavatele: https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/default.html?formName=FRM.Verejna_zakazka_FRM9.detail_uverejnene_Novela2016_MW&selectedID=605346589


Termin podání nabídek: 1. 7. 2019 (upraveno dne 13. 6. 2019

Původní termín podání nabídek: 14. 6. 2019


Zveřejněno: 22.5.2019