KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji - 21. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji - 21. týden

S blížící se koupací sezónou byla v minulém týdnu zahájena pravidelná kontrola kvality vod ke koupání ve volné přírodě. Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zajišťují kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání. V přírodních koupalištích monitorují kvalitu vody jejich provozovatelé. Kontrolní odběry jsou obvykle prováděny od poloviny května do konce srpna v termínech dle aktuálního monitorovacího kalendáře.

V rámci Moravskoslezského kraje bude v letošním roce krajskou hygienickou stanicí pravidelně sledována kvalita vody na 23 místech a 2 přírodních koupalištích s provozovatelem (štěrkovna Hlučín a Karvinské moře). Po zahájení sledování kvality vody bylo zástupci města Budišov nad Budišovkou na KHS MSK oznámeno, že po celou letošní koupací sezónu bude na zdejší nádrži probíhat rekonstrukce.

První odběry před letní sezónou byly provedeny v minulém kalendářním týdnu. Jednalo se o vodní plochy v okresech Nový Jičín (nádrže Kacabaja v Hodslavicích, Údolí mladých v Bílovci a Větřkovice v Kopřivnici) a okrese Frýdek Místek (Žermanická přehrada, nádrže Brušperk a Baška).

Začátkem tohoto týdne byly odebrány vzorky vody na Bruntálsku (Slezská Harta, rybníky Tvrdkov a Bohušov, vodní nádrž Edrovice a lom Svobodné Heřmanice), na Opavsku (Stříbrné jezero) a v okrese Karviná ( Těrlická přehrada, Kališovo jezero a vodní nádrž Vrbice). Laboratorní analýzy prokázaly v legislativně stanoveném rozsahu vyhovující kvalitu vody na všech uvedených nádržích, s výjimkou VN Brušperk a Těrlická přehrada, kde s ohledem na výskyt cerkárií v minulých koupacích sezónách hrozí riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Aktuální vyhodnocení situace na obou nádržích bude provedeno v následujících dnech.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 23.5.2019