Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro investiční akci - KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Ostravě - 2019"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro investiční akci - KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Ostravě - 2019"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává: „Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro investiční akci - KHS Moravskoslezského kraje - rekonstrukce hygienických zařízení na pracovišti v Ostravě - 2019"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Situační plán

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Termín podání nabídky: 28. 2. 2020 15:30 hod.


Zveřejněno: 6.2.2020