Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - pořízení automatických a posuvných dveří - pracoviště Ostrava"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - pořízení automatických a posuvných dveří - pracoviště Ostrava"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává: „KHS Moravskoslezského kraje - pořízení automatických a posuvných dveří - pracoviště Ostrava"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Situační plán

Termín podání nabídky: 12. 8. 2020

Zveřejněno: 20.7.2020