KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Léto a roušky

Úvod / Občanům / Léto a roušky

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace šíření koronaviru může být opětovně zavedena povinnost používání ochrany úst a nosu, tj. ochranných prostředků dýchacích cest jako je např. rouška. V letním období plnění této povinnosti může představovat pro určité skupiny osob „diskomfort“, zvláště pak pro zaměstnance. Tohoto diskomfortu se lze vyvarovat nebo ho alespoň snížit správným a dostatečným větráním. U přirozeného způsobu větrání otevřeme okna, snažíme se vytvořit mírný průvan. Větráme především pak večer a ráno, kdy je vzduch chladný a tímto způsobem ochladíme i vnitřní prostory budov. V případě nuceného větrání pak můžeme zvolit provoz na větší výkon, tzn. častější výměna objemu vzduchu v místnosti za čas, podstatným parametrem je správné nastavení klimatizace a vlhkosti vzduchu, pokud jsou takto vybavené zařízení na pracovišti.

Co se týká samotných roušek, pak se jedná o osobní ochranný prostředek sloužící k ochraně okolí, tj. osob, se kterými nositel roušky přijde do kontaktu. Tímto způsobem se tak zamezuje šíření kapének a aerosolu ve vzduchu a snižuje se tak významně přenos respiračních onemocnění. Jedná se o základní epidemiologický nástroj v boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Délka používání roušky je značně individuální a závislá od podmínek místa pobytu a na samotném nositeli. Klasická rouška jako taková nic neabsorbuje, nefiltruje, nýbrž pouze zadržuje kapénky z úst a nosu nositele. K výměně roušky by měl nositel přistoupit v momentě, kdy pociťuje ztížené dýchání oproti dýchání v nové roušce nebo při značném zvlhčení roušky. Vlhká rouška zahřívaná dechem nositele se může stát prostředím podporující množení bakterií a virů. U látkových roušek, které umožňují vícenásobné použití, je pak nutné provádět pravidelnou očistu a dezinfekci alespoň jednou denně.

Je vhodné, tak jak tomu je u používání osobních ochranných pracovních prostředků u zaměstnanců, také při používání roušek jejich odložení alespoň co dvě hodiny na 5 až 10 minut při dodržení epidemiologických zásad (nebýt v kontaktu s dalšími lidmi na vzdálenost 2m a kratší a v prostorech, které nejsou exponované většímu počtu osob).

Pokud se zaměstnavatel rozhodne přijmout opatření nad rámec mimořádných opatření vydaných státními orgány v podobě povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest jako je např. rouška, měl by pečlivě zvážit jednotlivé zdravotní rizika např. se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb především pak ve vztahu se zátěží teplem a energetickým výdejem zaměstnanců na pracovištích.

Zveřejněno: 22.7.2020