KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Jaké byly letos u nás podmínky ke koupání ve volné přírodě?

Úvod / Občanům / Jaké byly letos u nás podmínky ke koupání ve volné přírodě?

V koupací sezóně 2020 byla krajskými hygieniky pravidelně sledována kvalita vody na všech 25 místech – povrchových vodách, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

Ke koupání v přírodě bylo dále možno využít provozovaná přírodní koupaliště, a to jak na povrchových vodách - štěrkovna Hlučín a Karvinské moře, tak přírodní koupaliště vybavená systémem přírodního čištění vody ke koupání (tzv. přírodní koupací biotopy v Úvalně na Bruntálsku a ve Studénce na Novojičínsku) a celkem 9 nádrží ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody – tzv. „betoňáky“.

Koupací sezóna pro letošní rok byla stanovena od 30. května do 1. září 2020 a první vzorky na všech povrchových vodách využívaných ke koupání byly v souladu s vydaným Monitorovacím kalendářem odebrány ještě před zahájením sezóny v druhé polovině května.

Po celou koupací sezónu byla, obdobně jako v minulém roce, kvalita vody v nádrži Brušperk a na všech třech místech Těrlické přehrady hodnocena jako riziková s ohledem na hlášená onemocnění cerkáriovou dermatitidou v minulých sezónách. V průběhu letošního léta pak bylo potvrzeno uvolňování cerkárií z odebraných vzorků plžů, sebraných na výše uvedených vodních plochách. Navíc z lokality Těrlická přehrada – Pacalůvka byl v letošní sezóně hlášen jeden případ onemocnění.

Další případy s podezřením na onemocnění cerkáriovou dermatitidou byly do systému dotazníku nemocí z koupání nahlášeny koncem července, a to v pískovně Vrbické jezero. Na základě tohoto hlášení (svědivá vyrážka po koupání) bylo provedeno šetření zaměstnanců KHS MSK spojené se sběrem plžů. V rámci sběru plžů v pobřežních oblastech nádrže bylo zjištěno, že se onemocnění projevilo u 8 osob. Výsledky analýz nepotvrdily u plžů vylučování cerkárií, které vyvolávají u člověka onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Zřejmě v souvislosti s intenzívními srážkami byla ve dvou vodních nádržích negativně ovlivněna mikrobiologická kvalita vody, a to po dobu jednoho týdne v Lomu Svobodné Heřmanice na Bruntálsku, po delší období (cca 3 týdnů) pak v nádrži v Budišově nad Budišovkou na Opavsku.

První problémy s výskytem sinic ve významnějším množství byly zaznamenány koncem července v rybníku Bohušov. Postupně docházelo k masívnímu rozvoji sinic ve vodě a dne 6.8.2020 byl zde vyhlášen zákaz koupání, který trval do konce koupací sezóny. Koncem srpna pak laboratorní analýzy prokázaly vyšší množství sinic na dvou místech Slezské Harty (Nová Pláň a Roudno), jednalo se však o hodnoty, které představovaly zdravotní riziko pouze pro vnímavé jedince – malé děti, těhotné ženy, alergiky.

Kvalita vody ve všech provozovaných přírodních koupalištích byla po celou sezónu vyhovující.

Zveřejněno: 25.9.2020