Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka televizních přijímačů a příslušenství"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka televizních přijímačů a příslušenství"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává dodávku televizních přijímačů a příslušenství

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace - aktualizovaná verze ke dni 9.11.2020

Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Vzor kupní smlouvy

Termín podání nabídky: 27. 11. 2020

Zveřejněno: 5.11.2020