Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „výběr dodavatele sektorového nábytku"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „výběr dodavatele sektorového nábytku"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 poptává dodavatele sektorového nábytku

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - specifikace nábytku

Příloha č. 3 - cenová kalkulace

Příloha č. 4 - základní technický popis

Termín podání nabídky: 27. 11. 2020

Zveřejněno: 5.11.2020