Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 25. 11. 2005, Infekční zánět jater typu A

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 25. 11. 2005, Infekční zánět jater typu A

Akutní respirační infekce (ARI)

Nemocnost ARI v minulých týdnech v kraji kolísala přibližně od 1 300 do 1 700 postižených na 100 000 obyvatel, což znamená cca. 15 - 20 000 nemocných v kraji za týden. Tato nemocnost odpovídá běžnému sezónnímu navýšení a rovněž podíl nemocných ARI ošetřených na LSPP, který v posledním období představoval 10 - 30% při celkově nízkém počtu všech ošetřených, svědčí zatím o poměrně příznivé epidemiologické situaci.

Dle výsledků laboratorních vyšetření provedených virologickou laboratoří Zdravotního ústavu v Ostravě jsou nejčastějšími původci akutních onemocnění dýchacích cest Mycoplasma pneumoniae, méně pak další viry (Adenoviry, RS viry aj.). Virus chřipky nebyl dosud izolován.

Infekční zánět jater typu A

V lokalitě Dlouhá ulice v městě Bruntále, kde byl zvýšený výskyt onemocnění zaznamenán již začátkem minulého měsíce, bylo k dnešnímu dni potvrzeno celkem 38 případů, zejména mezi školními a předškolními dětmi. V uvedené lokalitě bylo vyhlášeno mimořádné očkování, avšak pracovníci hygienické služby se často setkávají s problémy při dodržování nařízených opatření v ohnisku nákazy, vzhledem k nekázni osob, kterým byl nařízen zvýšený zdravotnický dozor. Nařízená protiepidemická opatření v kolektivních zařízeních jsou dodržována a kontrolována jak orgány ochrany veřejného zdraví, tak pedagogickými pracovníky. Vzhledem k délce inkubační doby, která je maximálně 50 dnů, jsou i nyní aktivně vyhledávána v rámci zvýšeného zdravotnického dozoru další ojedinělá onemocnění osob, u nichž onemocnění probíhalo s mírnými klinickými příznaky či bezpříznakově a jednalo se zpravidla o onemocnění rodinných kontaktů.

Zveřejněno: 28.11.2005