Nahrávám...

Kontrola teploty vydávaných jídel v zařízeních společného stravování v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola teploty vydávaných jídel v zařízeních společného stravování v Moravskoslezském kraji

V rámci státního zdravotního dozoru byla na území Moravskoslezského kraje provedena ve dnech 22. a 23. 11. 2005 kontrola teploty vydávaných jídel v zařízeních společného stravování . Kontrola byla zaměřena na výdejny jídel, tedy ta zařízení, kde je hotové jídlo dováženo buď v termosech nebo gastronádobách z centrální kuchyně. Kontrola byla provedena v těchto zařízeních pro kontrolu dodržování teplotního řetězce v celém rozsahu manipulace s těmito pokrmy až po talíř spotřebitele.Nedodržení teplotního řetězce jak u teplých tak u studených pokrmů, může vést ke kratšímu, či dlouhodobějšímu skladování pokrmů za teplot, které jsou příznivé pro množení mikroorganismů a ve svém důsledku tak může vést k porušení zdravotní nezávadnosti vydávaných pokrmů.

Celkem bylo provedeno šetření v 57 zařízeních společného stravování z tohoto počtu bylo 30 kontrol provedena v závodních kantýnách a výdejnách jídel, 3 v nemocnicích, 8 v domovech důchodců a 13 v ostatních sociálních službách.Při kontrolách bylo provedeno měření teplot pokrmů i kontrola všech osobních požadavků stanovených pro tento typ provozů.

Z celkového počtu 299 měřených pokrmů nevyhovělo 25 pokrmů tj. 8,36 %. Závady v teplotách pokrmů byly zjištěny jak v závodních výdejnách stravy, tak v zařízeních sociálních služeb i v nemocnicích . Kontrolou ostatních parametrů byly nejčastěji v těchto provozovnách zjištěny závady ve stavebně technickém stavu - 8 provozoven a v zavádění systému kritických bodů - 6 provozoven.

Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky byly na místě uloženy v 8 případech blokové pokuty v celkové výši 11 900,- Kč.

Zveřejněno: 1.12.2005