Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 16. 12. 2005, Virová žloutenka typu A

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) - stav k 16. 12. 2005, Virová žloutenka typu A

Akutní respirační infekce (ARI)

Pokračoval trvalý a pozvolný týdenní nárůst hlášené nemocnosti ARI z poslední doby. Nemocnost sice dosáhla 2 069 nemocných na 100 000 obyvatel, avšak zatím nic nenasvědčuje o nástupu chřipkové epidemie. Svědčí pro to i poměrně stále počty osob ošetřených ve všední dny na LSPP i podíl z nich ošetřených pro ARI, který se pohybuje od 20-30%. Virus chřipky nebyl dosud v kraji, ani v ČR dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku, izolován.

Virová žloutenka typu A

V souvislosti se zvýšeným výskytem žloutenky typu A v lokalitě Dlouhé ulice v Bruntále, ke kterému došlo od poloviny října, bylo k dnešnímu dni zaznamenáno celkem 41 onemocnění, zejména dětí. U většiny dospělých osob laboratorní vyšetření potvrdilo již dříve prožitou nákazu. Zvýšenému zdravotnickému dozoru se podrobilo více než 600 osob, 553 osoby, převážně děti, byly proti této nákaze očkovány v rámci vyhlášeného mimořádného očkování. Přestože byl poslední případ onemocnění zaznamenán před více než 20 dny, je možné, že po dobu zvýšeného dozoru, který trvá 50 dnů, mohou být zjištěna ještě další ojedinělá onemocnění. V průběhu této epidemie byla převážná část nemocných aktivně vyhledána na základě výsledků laboratorních vyšetření, protože onemocnění u nich probíhalo ve velké míře bez příznaků, případně jen s nevýraznými klinickými příznaky a většinou se jednalo o rodinné výskyty.

Zveřejněno: 19.12.2005