Nahrávám...

Kontrola výskytu nebezpečných forem na pečení tescoma ® - Top Silicone v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola výskytu nebezpečných forem na pečení tescoma ® - Top Silicone v Moravskoslezském kraji

Pracovníci oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedli na území Moravskoslezského kraje na základě pokynu hlavního hygienika ČR kontrolu výskytu nebezpečných silikonových forem tescoma® - Top Silicone. Jednalo se o silikonové formy na pečení s hladkým lesklým oranžovým vnitřním povrchem, výrobce Tescoma s.r.o., Zlín, ve kterých byl zjištěn nadlimitní obsah olova ( 15 – 50 x převyšoval povolenou hodnotu ). Riziko pro spotřebitele, kteří si tyto formy na pečení zakoupili spočívá v tom, že při pečení dochází k uvolňování malých dávek olova do připravovaných pokrmů, které jsou s pokrmem konzumovány. Malé dávky olova nemohou způsobit akutní intoxikaci lidského organismu, ale mohou působit u dětí neurotoxicky, negativně ovlivnit imunitní systém, či narušit tvorbu kolagenu. U dospělé populace se nadměrný příjem olova může projevit zvýšením hladiny krevního tlaku a rizikem vzniku neurotických poruch.

Z širokého sortimentu vyráběných forem byl nadlimitní obsah olova zjištěn pouze u výrobků s hladkým lesklým oranžovým vnitřním povrchem a zástupci výrobce provedli stažení těchto nebezpečných výrobků z jednotlivých prodejen. Laboratorně byly vyšetřeny i silikonové formy s pololesklým a matným vnitřním povrchem, které splnily požadavky platné legislativy.

V Moravskoslezském kraji prověřili pracovníci oddělení předmětů běžného užívání 49 provozoven v maloobchodní síti a obchodních řetězcích. V 48 prodejnách nezjistili naši pracovníci výskyt těchto nebezpečných výrobků. Výše uvedený nebezpečný výrobek byl zjištěn pouze v jedné prodejně v počtu 1 ks, který byl ihned stažen z prodeje.

Závěrem lze říci, že až na jeden zjištěný výrobek byly na území Moravskoslezského kraje nebezpečné výrobky výrobcem staženy z trhu a spotřebitelé měli možnost je vrátit, pokud už dříve nebezpečné výrobky zakoupili.

Zveřejněno: 2.1.2006