Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 6. 1. 2006

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 6. 1. 2006

Po předpokládaném snížení nemocnosti ARI v období Vánoc, došlo v 1. kalendářním týdnu v kraji k mírnému navýšení nemocnosti a to na hodnotu 1 547 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje necelých 15 000 postižených v kraji za týden.

Rovněž počty osob ošetřených na LSPP a podíl ošetřených pro ARI jsou nadále příznivé, v městě Ostravě se podíl osob ošetřených pro ARI pohyboval ve všední dny od 13 – 24% s mírným navýšením ve dnech pracovního klidu. Tyto skutečnosti svědčí o běžném sezónním mimoepidemickém výskytu ARI.

Zatím nebyla virologickou laboratoří Zdravotního ústavu v Ostravě prokázána účast viru chřipky na etiologii onemocnění, nejčastěji jsou detekovány Mycoplasma pneumoniae a jiné běžné respirační viry.

Zveřejněno: 6.1.2006