Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 10.2.2006

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 10.2.2006

Ve srovnání s minulým týdnem se nemocnost ARI v kraji nijak výrazně nezměnila a přestavuje 1 745 nemocných na 100 000 obyvatel, t.j. mírný nárůst pouze o 4%, což svědčí pro dosud příznivou epidemiologickou situaci odpovídající běžnému zvýšenému sezónnímu výskytu v tomto období a znamená onemocnění přibližně 21 000 osob za týden v kraji.

Uvedená výše nemocnosti a stále nízký podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP (přibližně 20%), nesvědčí o možném nástupu epidemie chřipky. Rovněž laboratorní výsledky virologického oddělení Zdravotního ústavu v Ostravě ukazují nadále na vyšší podíl mykoplasmatických infekcí na původu ARI, zatím bez průkazu účasti virů chřipky.

Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze hodnotí celkovou nemocnost ARI v ČR jako jen mírně narůstající, obdobná situace je i v okolních státech, avšak hlášení ze 3 zemí Evropy (Francie, Norsko, Nizozemí), kde byla zjištěna zvýšená chřipková aktivita, naznačuje vzestupnou tendenci výskytu ARI. V těchto zemích je jako častý původce onemocnění zjišťován virus chřipky B.

Zveřejněno: 13.2.2006