Nahrávám...

Nebezpečné výrobky zjištěné v Evropské unii a výsledky ověření jejich výskytu na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Nebezpečné výrobky zjištěné v Evropské unii a výsledky ověření jejich výskytu na území Moravskoslezského kraje

V Evropské unii funguje systém rychlé výměny informací o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků mezi členskými státy a Evropskou komisí - systém RAPEX. Vztahuje se na výrobky, které představují riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Tento systém je zaměřen zejména na rychlou výměnu informací v případě vážného rizika.

Pracovníci oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byli v roce 2005 prostřednictvím systému RAPEX informováni o výskytu 15 výrobků vyskytujících se v Evropské unii a notifikovaných v systému RAPEX, které představují vážné riziko pro spotřebitele a 28 výrobků, které nepředstavují vážné riziko a notifikace slouží pouze pro informaci. Informace o rizikových výrobcích se týkala zejména kosmetických prostředků – dekorativní, tělové i vlasové kosmetiky, obsahujících látky s karcinogenními účinky. Jednalo se převážně o bělící krémy s obsahem hydrochinonu, řasenky a šampóny s nadlimitním obsahem nitrosaminů, barvy používané ke kreslení na kůži s obsahem p-phenylendiaminu. Notifikován byl také kosmetický prostředek určený pro děti, jednalo se o šampón, kontaminovaný mikroorganismem Pseudomonas aeruginosa, který může u vnímavých jedinců způsobit infekční onemocnění. Pouze dvě upozornění se týkala nebezpečných výrobků pro děti do 3 let, kojeneckých lahví s obsahem rizikových esterů kyseliny ftalové.

Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě provedli na území Moravskoslezského kraje v loňském roce na základě upozornění ze systému RAPEX celkem 340 kontrol, z toho 21 bylo provedeno v prodejnách s potřebami pro děti a 319 v provozovnách drogerie a kosmetiky, kosmetických salónech, velkoskladech a lékárnách, kde byl našimi pracovníky ověřován výskyt výrobků notifikovaných v systému RAPEX. Výše uvedenými kontrolami nebyl zjištěn výskyt nebezpečných výrobků, z výsledku těchto kontrol vyplývá, že na území Moravskoslezského kraje nebyly distribuovány nebezpečné výrobky, zjištěné v jiných členských státech Evropské unie.

Zveřejněno: 13.2.2006