Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 17.2.2006

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 17.2.2006

Nemocnost ARI představovala v tomto týdnu 1 740 nemocných na 100 000 obyvatel kraje, což znamená postižení přibližně 21 000 osob a potvrzení skutečnosti, že se nemocnost prakticky nezměnila.

Také celkově nízký počet ošetřených osob na LSPP a poměrně malý podíl ošeřených pro ARI, který se ve všední dny pohyboval od 12 – 22%, stále nesvědčí o nástupu chřipkové epidemie. Rovněž se nezměnila škála původců ARI zjišťována virologickou laboratoří Zdravotního ústavu v Ostravě. Virus chřipky nebyl dosud v kraji zachycen a mezi původci ARI nadále převládají mykoplasmatické infekce.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze výrazně převládají mezi dosud zachycenými kmeny chřipky v ČR viry chřipky B a celková nemocnost v ČR je stále hodnocena jako příznivá.

V některých evropských státech došlo k vzestupu nemocnosti a k rozvoji plošné epidemie s dominující chřipkou B – v Anglii (zejména v centrální a jižní části), v Norsku, ve Francii v regionu Paříže a v Holandsku – smíšená etiologie chřipky A i B. Další evropské státy situaci hodnotí jako sporadický výskyt, Polsko, Maďarsko a Rumunsko jako stav bez chřipkové aktivity. Chřipka typu B je v letošní sezónně dosud dominujícím kmenem.

Zveřejněno: 17.2.2006