Nahrávám...

Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin – odpověď na dotazy

Úvod / Občanům / Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin – odpověď na dotazy

K Vašim dotazům ze dne 17.2.2006 sděluji, že od 1.1.2006 platí v oblasti potravin tzv. hygienický balíček přímo použitelných předpisů ES. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004, Nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004; Nařízení EP a Rady (ES) 854/2004; Nařízení EP a Rady (ES) 882/2004; Nařízení EP a Rady (ES) 178/2002.

Tato nařízení jsou závazná a bezprostředně použitelná v každém členském státě. Vzhledem k tomu, že národní předpis nesmí být v rozporu s předpisem ES, ani s ním být duplicitní, platí tzv. aplikační přednost předpisů ES před národním předpisem. V praxi to znamená, že např. Vyhláška č. 137/2004 Sb. (požadavky na provozovny stravovacích služeb) platí pouze v těch svých částech, které nejsou řešeny v Nařízení EP a Rady (ES) č.852/2004.

Vámi zmiňované Nařízení EP a Rady (ES) 852/2004 o hygieně potravin tedy platí od 1.1.2006, jeho dodržování je ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví od tohoto data kontrolováno a za nedodržení požadavků stanovených tímto nařízením a dalšími přímo použitelnými předpisy ES mohou být ukládány pokuty. Způsob ukládání pokud a stanovování jejich výše se nemění, přihlíží se k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

Požadavky uvedené v tomto nařízení jsou obecného charakteru a stanovují základní opatření, která by měla být provozovateli potravinářských podniků dodržována. Provozovatelé by při své činnosti měly vycházet z principů HACCP (systém kritických bodů) a uplatňovat zásady správné výrobní praxe.

Zveřejněno: 20.2.2006