Nahrávám...

Zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje

Pracovníci Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě shromažďují data o zdravotním stavu obyvatel, zabývají se jejich vyhodnocováním a srovnáváním.

Svým počtem obyvatel 1,259 milionu zaujímá Moravskoslezský kraj první místo v rámci krajů ČR. Věkové složení obyvatel kraje je příznivější oproti celostátnímu průměru. Ukazatelem tohoto stavu je tzv. index stáří – číslo, které udává počet obyvatel nad 64 let na 100 dětí ve věku 0 – 14 let. V MSK je toto číslo 83,5 (průměr ČR 94). Nejvyšší index stáří vykazuje Praha (125,8). Průměrný věk v MSK je 39,1 let (průměr ČR 39,8; Praha 41,7).

Zdravotní stav obyvatel kraje je v mnoha ukazatelích horší než je průměr ČR.

Některé ukazatele zdravotního stavu:

Střední délka života znázorňuje, jakého věku by se v průměru dožil novorozenec, jestliže by po dobu jeho života zůstaly pravděpodobnosti úmrtí v jednotlivých letech věku takové, jako byly v roce jeho narození. Proti roku 1985 se střední délka života při narození v ČR prodloužila u mužů a žen přibližně o 5 let. V roce 2004 byla v MSK střední délka života při narození u mužů 70,88 (13. místo v ČR), u žen 78,17 (12. místo v ČR).

Novorozenecká úmrtnost vyjadřuje počet zemřelých do 28 dnů věku na 1000 živě narozených. V ČR a MSK vykazuje klesající trend, ale v kraji (2,54) je vyšší než v ČR (2,29).

Stejný trend vykazuje i kojenecká úmrtnost (počet zemřelých do 1 roku věku na 1000 živě narozených), která patří v ČR mezi nejnižší v Evropě (MSK 4,23; ČR 3,74).

Standardizovaná úmrtnost celková (SDR) ukazuje, jaká by byla v jednotlivých zemích, krajích a okresech úmrtnost na 100 000 obyvatel, kdyby věková struktura jejich obyvatelstva byla shodná. Tento ukazatel můžeme bez obav srovnávat, neboť je na věkové struktuře zkoumaných populací prakticky nezávislý.

V porovnání s ČR jsou muži v MSK na 2. místě a ženy na 4. místě v celkové standardizované úmrtnosti (nejhorší je v Ústeckém kraji).

Hlavní příčinou úmrtí v Evropě a v rozvinutých zemích jsou nemoci oběhové soustavy a zhoubné nádory, nejinak je tomu i v ČR a také v našem kraji.

V úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy zaujímají muži v MSK 3. místo v ČR , ženy 5. místo; v úmrtnosti na zhoubné novotvary jsou muži v MSK na 5. místě v ČR, ženy na 6.

Ve standardizované úmrtnosti na alkoholické onemocnění jater jsou muži i ženy MSK na 1. místě v ČR.

Závažným civilizačním onemocněním je cukrovka (diabetes mellitus). Jde o vleklou chorobu, způsobenou neschopností organismu hospodařit s cukrem, ale zasahující i do hospodaření s ostatními živinami a ovlivňující tak celkově přeměnu látek v organismu. Počet nemocných se trvale zvyšuje. Prevalence diabetiků (počet evidovaných pacientů na 100 000 obyvatel) je v MSK vyšší než v ČR. Nemocnost u žen (na 100 000 obyvatel MSK 7 794, 2. – 4. místo, ČR 7 315,6) je vyšší než u mužů (na 100 000 obyvatel MSK 6 774,5 – 5. místo, ČR 6 546,8).

Jako preventivní opatření proti vzniku civilizačních onemocnění se doporučuje nekouřit, snížit konzumaci alkoholu, jíst stravu bohatou na zeleninu, ovoce, luštěniny a minimálně zpracované obilniny, zamezit vzniku nadváhy, dodržovat přiměřenou pohybovou aktivitu, vyhýbat se nadměrnému slunění, dodržovat zdravotní a bezpečnostní pokyny při práci.

Zveřejněno: 22.2.2006