Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 24.2.2006

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 24.2.2006

Výskyt ARI se v tomto týdnu v kraji mírně zvýšil a nemocnost představující 1 850 nemocných na 100 000 obyvatel odpovídá cca 21 600 postiženým osobám v kraji za týden.

Celkové počty ošetřených na LSPP byly však stále nízké a také podíl osob ošetřených pro ARI, který se pohyboval od 8,5% ve všední dny do 29% ve dnech pracovního klidu, svědčí o dosud příznivé epidemiologické situaci.

Virologickou laboratoří nebyl zatím v kraji virus chřipky izolován a ani se nezměnila škála původců ARI, nadále převládají onemocnění vyvolaná Mycoplasma pneumoniae.

Z evropských států hlásí plošnou epidemii s převahou chřipky B Francie, Anglie (jih a střed), Holandsko a ze skandinávských států Norsko. Lokální výskyt chřipky obou typů hlásí Španělsko a chřipky B Litva. V ostatních státech je nemocnost poměrně nízká a jen mírně stoupající, izolace kmenů chřipky jsou hlášeny prakticky z celé Evropy.

Zveřejněno: 24.2.2006