Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 10.3.2006

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 10.3.2006

Nemocnost ARI v kraji v tomto týdnu představovala v kraji 1659 nemocných na 100 000 obyvatel, což znamená necelých 20 000 postižených osob v kraji za týden. Ve srovnání s minulým týdnem došlo k mírnému zvýšení nemocnosti a to o 4,1%.

Nejvyšší celková nemocnost byla zaznamenána v městě Ostravě, nejnižší na Karvinsku. Jak je pro ARI typické, nejvíce postiženou věkovou skupinou byly děti předškolního věku, nejnižší nemocnost vykazovala věková skupina osob starších 60 let.

Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze určila 2 kmeny chřipkových virů zachycené,od 2 mladistvých pacientů z Ostravy,jako viry chřipky B. Mezi původci ARI v kraji však stále dominují mykoplasmatické infekce.

Denní údaje o osobách ošetřených na LSPP pro ARI nedoznaly změn a zatím nic nenasvědčuje o nástupu možné chřipkové epidemie.

Celková nemocnost ARI v ČR se ve srovnání s minulým týdnem změnila jen nevýznamně a z dosud zachycených 42 kmenů virů chřipky bylo 38 určeno jako viry chřipky B a 4 kmeny jako chřipka A. Celková nemocnost v ČR je nadále značně pod epidemickým prahem.

V Evropě je stále hlášena plošná epidemie chřipky v Norsku, Francii, Belgii, Holandsku a Litvě. Regionální výskyt eviduje Španělsko, lokální pak Rumunsko, Lotyšsko a část Velké Británie. Střední Evropa, včetně ČR,je na tom stále stejně – sporadický výskyt.

Zveřejněno: 10.3.2006