Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 17.3.2006

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 17.3.2006

Týdenní nemocnost ARI v kraji měla hodnotu 1 790 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje přibližně onemocnění 21 500 osob v kraji za týden. Ve srovnání s minulým týdnem se nemocnost zvýšila o 7,9%, avšak ve stejném kal. týdnu loňského roku byla významně vyšší (2 434 na 100 000), což stále svědčí o poměrně příznivé situaci. Věková distribuce nemocných nedoznala výrazných změn a nadále byly nejvíce postiženy děti předškolního věku. Rovněž se podstatně nezměnily počty a podíly ošetřených pro ARI na LSPP. Podíl ošetřených pro ARI se ve všední dny pohyboval do 35% ošetřených s mírným navýšením ve dnech pracovního klidu.

Přestože již byla v rámci pilotní studie Státního zdravotního ústavu, zaměřené na objasnění původců ARI, potvrzena přítomnost virů chřipky B v populaci kraje, dosud se tato skutečnost nijak výrazně neprojevila na nemocnosti ARI, která byla stále pod epidemickým prahem.

Celková nemocnost v ČR je stále na neepidemické úrovni. Národní referenční laboratoř pro chřipku dosud určila 86 kmenů chřipky, z nichž pouze 6 jako chřipku A, ostatních 80 kmenů reprezentuje chřipka B a kmeny byla zachyceny v různých lokalitách ČR.

V Evropě hlásí plošnou epidemii chřipky A i B Francie, epidemie chřipky B je hlášena z Belgie, Nizozemí a Litvy. Rumunsko a Itálie hodnotí výskyt chřipky jako lokální, v Rumunsku s převahou chřipky A, Španělsko jako regionální chřipku A i B. Ve střední Evropě byla situace víceméně beze změn, a to jak u nás, tak i u našich sousedů - stále sporadický výskyt hlavně chřipky B typu.

Zveřejněno: 17.3.2006