Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 24.3.2006

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 24.3.2006

Nemocnost ARI v kraji setrvává nadále na mimoepidemické hodnotě a činila 1 858 případů na 100 000 obyvatel, což představuje přibližně 22 000 nemocných v kraji za týden. Ve srovnání s minulým týdnem došlo ke zvýšení nemocnosti jen o 3,8%. Mezi původci ARI byl v kraji, obdobně jako v ČR, opakovaně zachycen virus chřipky B.

Ve většině oblastí regionu nejsou výrazné rozdíly v nemocnosti, nejméně postiženou oblastí v tomto týdnu bylo Bruntálsko. Obdobně jako v minulých týdnech jsou nejvíce postiženy děti předškolního věku.

Podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP v tomto týdnu nepřevýšil 40% ani ve dnech pracovního klidu, kdy bývá nejvyšší a také celkový počet ošetřených se nijak dramaticky nezměnil.

Nemocnost ARI je v ČR stále bez výraznějších změn a dynamiky. Mezi původci chřipky v ČR stále dominují viry chřipky B.

V Evropě mírně vzrostla nemocnost v Dánsku, Německu, Irsku, Polsku a ve Španělsku. Plošnou epidemii s převažující chřipkou B hlásí Belgie, jihovýchodní oblasti Francie, Holandsko, Norsko a Švýcarsko. Španělsko a Německo registruje regionální výskyt a tento nárůst v Německu může ovlivnit situaci v ČR. V Evropě celkově převažuje chřipka typu B (67% izolovaných kmenů), chřipka A představuje 33% zachycených a potvrzených případů s převahou virů chřipky A (H1N1).

Zveřejněno: 24.3.2006