Nahrávám...

Kontrola přítomnosti nepovolených barviv v koření v provozovnách společného stravování na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola přítomnosti nepovolených barviv v koření v provozovnách společného stravování na území Moravskoslezského kraje

S ohledem na výsledky analýz provedených Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat Evropské komise, které upozorňují na rizika z nelegálního používání toxických barviv do různých koření provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ve dnech 23. a 24.2.2006 kontrolu zaměřenou na používání těchto barviv v koření. Kontrola byla provedena v restauračních provozech na území celého kraje.

Nález nepovolených barviv v koření je i poměrně častým důvodem hlášení v systému rychlé výstrahy pro potraviny, který funguje v zemích Evropské Unie – jen za polovinu loňského roku byl výskyt nepovolených barviv důvodem rozeslání 56 upozornění ze strany EU .Některá z těchto nepovolených barviv jsou potenciálními karcinogeny např. Sudan I-IV a Rhodamin, jiná z nich jsou používána při výrobě technických barev např. při výrobě leštidel na podlahy a boty a tato barviva mají toxické účinky ( patří mezi ně např. barviva Orange II a Para red ).

Celkem bylo provedeno šetření v 9 zařízeních společného stravování, zároveň s kontrolou na místě samém byl proveden i odběr 18 vzorků k laboratornímu vyšetření. Převážně se jednalo o různá grilovací koření, chilli koření, kari koření a různé druhy papriky mleté. V ani jednom ze vzorků nebyla zjištěna přítomnost nepovolených barviv.

Kontrolou na místě samém byly jedenkrát zjištěny stavebně technické závady, závady v manipulaci se surovinami, v technologickém postupu či v uvádění pokrmů do oběhu. Ve dvou případech byly zjištěny závady ve skladování surovin, v dokladech ke zboží a v zavedení systému HACCP.

Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky byly na místě uloženy 2 blokové pokuty ve výši 6 000 Kč a v jednom zařízení byla ukončena činnost .

Z výsledků kontrolní akce lze konstatovat, že k přípravě pokrmů jsou v kontrolovaných provozovnách používána koření s povolenými barvivy.

Zveřejněno: 11.4.2006