Nahrávám...

Kontrola zdravotní nezávadnosti nápojů v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola zdravotní nezávadnosti nápojů v Moravskoslezském kraji

S ohledem na tematické úkoly vyhlašované Evropskou komisí v posledních letech byla na území Moravskoslezského kraje ve dne 15.8.2005 -15.9.2005 provedena cílená kontrola nápojů- zejména džusů z čerstvého ovoce v zařízeních společného stravování.Kontrola těchto druhů nápojů je prováděna zejména s ohledem na jejich rizikovost pro stránce mikrobiologické. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování technologie přípravy, na skladování surovin , na dodržování teplot a lhůt pro jejich podávání občerstvení, osobní i provozní hygienu a na stavebně technické požadavky.

Celkem bylo provedeno šetření v 17 zařízeních společného stravování zejména otevřeného typu – restaurace, cukrárny, zároveň s kontrolou na místě samém byl proveden i odběr 23 vzorků k laboratornímu vyšetření, které všechny vyhověly mikrobiologickým požadavkům na tento typ nápojů.

Při kontrole provozoven byla v jednom případě zjištěna závada , kdy ze strany provozovatele byly používány suroviny s prošlým datem použitelnosti a nebyla dodržena teplota a spotřební lhůta výrobků. Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky byla na místě uložena v tomto zařízení bloková pokuta ve výši 2 000,- Kč.

Z výsledků kontroly lze konstatovat, že přípravě tohoto druhu občerstvení je ze strany provozovatelů věnována patřičná pozornost.

Zveřejněno: 24.4.2006