Nahrávám...

Informace k měření hluku na místě skateparku v Ostravě-Porubě na Pokorného ul.

Úvod / Občanům / Informace k měření hluku na místě skateparku v Ostravě-Porubě na Pokorného ul.

Na základě Vaší žádosti zasíláme informace k měření hluku na místě skateparku v Ostravě-Porubě na Pokorného ul.:

V rámci šetření stížnosti občanů z Poruby, ul. Pokorného a z Třebovic, ul. Martínkova bylo měřením hluku v září 2005 prokázáno nedodržení hlukového limitu ve venkovním chráněném prostoru u obou stěžovatelů, v Porubě i Třebovicích.

Po dobu měření dne 27.9.2005 byla na obou měřících místech – v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby zjištěna nadlimitní hluková hladina – 53,5 ±1,8 dB při pozadí 44,7 dB, resp. 52,5 ±1,8 dB při pozadí 44,2 dB – při limitu LAeq,T = 50 dB v denní době.

Pro vysvětlení je třeba uvést, že „dva decibely“ nejsou bagatelizovatelnou záležitostí. Pro ilustraci: zvýšení hluku o 3 dB znamená dvojnásobek akustické expozice, t.j. např. dvojnásobek hluku nadlimitního! Hluk skateareálu se svým charakterem blíží hluku impulsnímu, pro který je limit o 12 dB nižší, a tedy hodnocení provozu areálu z hlediska hluku daleko přísnější. Z toho plyne, že důsledné vyžadování dodržování stávajících limitů hluku dle platných předpisů orgánem ochrany veřejného zdraví – i pro skate v Porubě - je zcela na místě.

Po seznámení s výsledky měření hluku místostarosta Poruba, v zastoupení vlastníka skate areálu, ukončil činnost areálu k 7.11.2005. Písemně to oznámil na KHS dne 22.11.2005. Tím byla stížnost na hluk vyřešena. Řízení o zákazu činnosti ani řízení o pokutě nebylo ze strany KHS zahájeno.

Zveřejněno: 12.5.2006