Nahrávám...

Světový den bez tabáku

Úvod / Občanům / Světový den bez tabáku

Kryštof Kolumbus v roce 1492 zcela jistě netušil, že kromě objevu nového kontinentu budeme na něj myslet také v souvislosti s odhalením tabáku a zvláště s jeho současnou pozicí nejrozšířenější drogy na Zemi. Mezi původními obyvateli Ameriky byl tabák zřejmě nejpoužívanější psychoaktivní látkou. Byl cílevědomě pěstován obdobně jako základní plodiny - kukuřice a fazole. Jeho kouření však mělo kultovní charakter, to znamená, že nebyl užíván denně. A navíc obřad kouření tabáku byl vyhrazen pouze dospělým mužům.

Pokud bychom tento způsob užití tabáku akceptovali, nemusela by nás ochromovat neúprosná statistika: Každých šest sekund zemře na naší planetě jeden člověk na následky kouření. Jenom v České republice je to asi 60 lidí denně, tedy daleko více než při dopravních nehodách.

Co můžeme za tohoto stavu dělat pro omezení kouření? Jako společnost bychom museli přistoupit nikoliv na izolovaná opatření, ale přijmout systémový postup. Tím je především výchova od dětství, cenová politika, zákaz kouření na veřejných místech a na pracovištích, zákaz reklamy tabákových výrobků. Cílem je dosáhnout stavu, kdy se nekuřáctví stane normou a kouření tabáku úsměvnou kuriozitou, jakou je dnes šňupání nebo žvýkání tabáku. Jisté náznaky svědčící ve prospěch nekouření jsou již v zemích západní Evropy i ve Spojených státech amerických, kde v polovině padesátých let kouřilo 55 % dospělé mužské a 34 % ženské populace. V roce 1998 to bylo již jen 27 % mužů a 22 % žen. U nás zatím velký pokrok nevidíme. Uvádí se, že kouří asi 30% dospělé populace (v roce 2000 kouřilo 37,8% mužů a 25,6 % žen).

Jako svobodně jednající občané bychom však mohli udělat mnohé. Poznat rizika plynoucí z kouření - chronická plicní onemocnění, onemocnění srdce a cév, rakovina, snížená imunita a častější výskyt infekčních onemocnění a mnoho dalších. Uvědomit si co nejvíce výhod zanechání kouření, např. finanční úspory, lepší výkonnost, zlepšená pleť, u mužů i potence, svoboda, prevence srdečních nemocí a nádorů. Stanovit si datum, to předem oznámit lidem v okolí a tím dnem skončit s kouřením.

K tomuto projevu naší svobody se nám nabízí právě nadcházející 31. květen – Světový den bez tabáku.

Zveřejněno: 30.5.2006