KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (24. týden)

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (24. týden)

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili koncem května pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání.

Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.

V roce 2006 byl v Moravskoslezském kraji počet koupacích míst legislativně upraven z původního počtu třiceti míst na 26. K redukci došlo zejména z důvodu jejich nevyužívání veřejností. Kontrola kvality vody koupacích oblastí je pracovníky KHS prováděna od června do září v intervalech nejméně 1x za 14 dní.

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví je KHS povinna vydat zákaz koupání. Zákaz se zveřejňuje na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a všech obcí tvořících její správní obvod. Kromě toho je zákaz předán k zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Je pak věcí občana, zda vezme na vědomí údaje o nevyhovující kvalitě vody ke koupání a bude zákaz respektovat. V tomto bodě je nutné upozornit na právní důsledky, kterým se mohou vystavit v případě nerespektování vydaného zákazu organizátoři dětských táborů, vedoucí vodáckých kurzů, učitelé s dětmi na výletech a pod.

Ve dnech 12. a 13. června 2006 byly pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedeny kontrolní odběry k ověření kvality vody ke koupání na všech 26 koupacích místech v kraji.

Laboratorními rozbory bylo prokázáno, že na vodní nádrži Těrlicko na Karvinsku došlo ke zvýšení množství sinic ve vodě. Zjištěné hodnoty zatím nepředstavují riziko pro běžnou populaci, avšak u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy) nelze vyloučit možné zdravotní problémy. Jedná se zejména o záněty očních spojivek, kožní vyrážky, bolesti hlavy apod. Proto doporučujeme zejména těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě a po koupání osprchování pitnou vodou.

Koupání v ostatních nádržích na území kraje je v současné době bez zdravotních rizik.


Koupací místa

Zveřejněno: 16.6.2006