Nahrávám...

Kontrola prodeje zmrzliny v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola prodeje zmrzliny v Moravskoslezském kraji

V letním období jsou při kontrolách prováděných ve stravovacích provozech Moravskoslezského kraje prioritou rizikové potraviny a pokrmy, mezi které patří vedle zeleninových salátů a cukrářských výrobků i zmrzlina. Prověřovány jsou jednak podmínky pro výrobu vlastní zmrzliny, způsob její skladování, značení a prodeje. Neméně důležitým parametrem je kontrola dodržování zásad osobní a provozní hygieny, používání pracovních oděvů, čistota ploch a nářadí.

V letošním roce již proběhlo cca 60 šetření v cukrárnách, bufetech a restauracích, které mají ve svém sortimentu zařazeny zmrzliny. Větší část kontrol je plánovaná v průběhu měsíce června a července a zahrne i prodej zmrzliny na koupalištích a nádražích, z mobilních stánků, pultů a vozíků. Proběhne rovněž odběr vzorků k mikrobiologickému vyšetření.

Na území Moravskoslezského kraje je registrováno přibližně 250 provozoven, ve kterých probíhá prodej zmrzliny, tento počet se však v průběhu roku mění. Dle plánu kontrolní činnosti jsou tyto typy provozoven kontrolovány minimálně 1x ročně. V zařízeních, kde probíhá výroba a prodej zmrzliny, jsou nejčastěji zjišťovány nedostatky ve vybavení pracovních úseků, jako je chybějící umývadlo k mytí rukou, poškozené stěny, obklady, pracovní plochy a nářadí. Problémem bývá skladování kornoutů v nekrytých kartónových krabicích, uložení zmrzlinové směsi a dalších surovin ve společné chladnici se syrovým masem či nečištěnou zeleninou, hotové zmrzliny v mrazících boxech společně s kuřaty. Často je zaznamenáno porušení provozní hygieny, nedostatečná sanitace, nepoužívání čistého pracovního oděvu. Součástí kontroly je i kontrola značení a dodržení spotřební lhůty. Za zjištěné nedostatky jsou provozovatelům ukládány pokuty dle závažnosti kontrolního zjištění.

Zmrzlina, jako jedna z rizikových potravin, může být příčinou vzniku akutních průjmových onemocnění, zejména salmonelózy. Je proto dobré, aby si spotřebitel při nákupu zmrzliny toto nebezpečí uvědomil a prověřil si například u balených zmrzlin datum spotřeby, nekupoval nanuky uložené v mrazícím boxu společně s mraženým syrovým masem a rybami, ani zmrzlinu, která jeví známky předchozího rozmražení. O vysoké úrovni prodeje nebalené, porcované zmrzliny svědčí udržované a čisté pracovní plochy i okolí stánků a prodejen, čistý pracovní oděv, kornouty uložené v krytých zásobnících a používání vhodného podávacího náčiní.

Všichni provozovatelé stravovacích zařízení by při své činnosti měli dodržovat tzv. zásady správné výrobní praxe a zásady založené na principech systému kritických bodů, vzhledem k tomu, že jsou odpovědni za zdravotní nezávadnost prodávané zmrzliny a ostatních potravin a pokrmů.

Zveřejněno: 23.6.2006