KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Letní kouliště - odpověď pro MF Dnes

Úvod / Občanům / Letní kouliště - odpověď pro MF Dnes

V letošní sezóně je provozováno na území Moravskoslezského kraje cca 40 areálů letních koupališť. Kromě toho jsou provozována také umělá venkovní koupaliště v areálech hotelů či penzionů v rámci služeb ubytovaným hostům.

Krajská hygienická stanice MSK provádí pravidelné kontroly plnění povinností provozovatelů. Od začátku června byla zkontrolována více než polovina těchto zařízení. Při provedených kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Drobné nedostatky, které byly zjištěny v rámci dozoru byly řešeny na místě uložením blokových pokut (hlavní nedostatky:nedostatečná chlorace bazénové vody, nedostatečně uklizená WC, nenapuštěná brodítka, znečištěné stěny brodítek, nedostatečně vedené (případně chybějící) záznamy v provozních denících). Bylo uloženo celkem 7 blokových pokut ve výši 5700,- Kč.

Jelikož provozovatelé mají povinnost zasílat výsledky svých kontrol kvality vody neprodleně v elektronické podobě do celostátní databáze, mají pracovníci KHS aktuální přehled o kvalitě vody v jednotlivých zařízeních.

Dnešního dne byl vypuštěn bazén letního koupaliště v Doubravě z důvodu vysokého zákalu, v současné době je bazén napouštěn.

Zveřejněno: 14.7.2006