Nahrávám...

Kontrola rychlého občerstvení na akci Colours of Ostrava

Úvod / Občanům / Kontrola rychlého občerstvení na akci Colours of Ostrava

Ve dnech 21. - 22.7.2006 prověřili pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě hygienickou úroveň přípravy a prodeje občerstvení na akci Colours of Ostrava. Zkontrolována byla všechna mobilní a přenosná zařízení, ve kterých byly vyráběny teplé pokrmy k přímé konzumaci, např. grilovaná a rožněná masa, ryby a uzeniny, palačinky, bramborové placky, zmrzlina. V dalších desítkách stánků se prodávaly nápoje a balené cukrovinky. Celkem bylo provedeno přes 30 kontrol a ve 12 případech byly za zjištěné nedostatky uloženy pokuty v celkové výši 11.000 Kč.

Základní podmínky pro provozování potravinářské činnosti, zejména přístup ke zdroji pitné vody a vyčleněné kabiny WC pro potravináře, byly i tento rok pořadateli akce zajištěny. Rovněž bez problémů probíhalo odklízení odpadků a udržování celkové čistoty v areálech. Hygienické kontroly byly zaměřeny především na ty rizikové faktory, které mohou být příčinou vzniku a šíření infekčních onemocnění, tedy zejména dodržování teploty u skladovaných surovin, jejich spotřební lhůty, zabránění nevhodného křížení potravin a surovin. Prověřovány byly i doklady o původu zboží a připravených polotovarů a podmínky pro udržování osobní a provozní hygieny.

Největší problémy provozovatelům stánků způsobovalo dodržování stanovené teploty skladování a to jak z důvodu vysoké okolní teploty, tak z důvodu příliš širokého sortimentu. Tento nedostatek byl zjištěn v 9-ti případech. Velmi častou závadou bylo společné uložení syrového masa a zeleninových salátů v jednom chladícím zařízení (6 krát) a nefunkčnost zařízení k mytí rukou (6 krát), což následně souviselo i s nedostatky v osobní a provozní hygieně. Chybějící doklady o původu surovin byly konstatovány ve 12-ti případech a chybějící teploměry v chladnicích v 6-ti případech. Většina nedostatků byla provozovateli průběžně odstraňována, a to omezením sortimentu, postupným dovážením čerstvých surovin, předložením dokladů, dodáním teploměrů a doplněním zásobníků s pitnou vodou. Ze strany kontrolorů byla k ověření odstranění závad prováděna opakovaná šetření.

Pro provozovatele zajišťující stravování na akcích podobného charakteru je závěrem nutné zdůraznit několik zásad, dodržením kterých je možné snížit riziko vzniku onemocnění z potravin na únosnou míru: dostatečná kapacita funkčních chladících zařízení; postupné doplňování čerstvých surovin z distribuční sítě; používání sterilované zeleniny; dobré propečení syrového masa a ryb; používání balené vody pro přípravu pokrmů; funkční zařzení k mytí rukou (včetně mýdla a jednorázových ručníků) a dodržování provozní hygieny.

Zveřejněno: 25.7.2006