KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě - informace o kvalitě vody (31. týden)

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě - informace o kvalitě vody (31. týden)

V 31. týdnu provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě mimořádnou kontrolu kvality vody u nádrží, ve kterých bylo při minulých odběrech zjištěno zvýšené množství toxických sinic. Jednalo se o koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta v okrese Bruntál, nádrže Brušperk a Baška v okrese Frýdek Místek a koupaliště ve volné přírodě – stěrkovnu Hlučín (volné jezero).

Na všech výše jmenovaných nádržích neprokázaly laboratorní rozbory zásadní posun v kvalitě vody.

Nejhorší situace přetrvává na vodní nádrží Baška v okrese Frýdek Místek, kde je již voda klasifikována jako nevhodná ke koupání. O něco lepší je situace na štěrkovně v Hlučíně; i zde se však koupání nedoporučuje. Na vodní nádrži Slezská Harta došlo k rozvoji toxických druhů sinic již na všech třech sledovaných koupacích místech. Množství sinic ve vodě zde již představuje zdravotní riziko pro některé vnímavé jedince ( děti, alergici, těhotné ženy). Obdobná situace je i na nádrži Brušperk.

V ostatních nádržích je dosud koupání bez zdravotních rizik pro rekreanty.

V rámci provádění kontrol kvality vody a plnění povinností provozovatelů umělých letních koupališť pracovníky KHS MSK nebyly v uplynulém týdnu zjištěny žádné zásadní nedostatky.

Zveřejněno: 4.8.2006