KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (33. týden)

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody (33. týden)

Ve 33. kalendářním týdnu došlo k výraznému zlepšení počasí. Vzorkování jednotlivých nádrží probíhalo dle harmonogramu a navíc byly provedeny odběry vzorků na nádržích, kde v důsledku nepříznivého počasí nebylo možné vzorkovat v minulém týdnu

Laboratorní analýzy prokázaly, že na nádržích Brušperk a Baška v okrese Frýdek – Místek došlo oproti minulému týdnu ke zlepšení mikrobiologické kvality vody a k mírnému nárůstu počtu sinic. Celkové hodnocení kvality vody na těchto nádržích je však nezměněno, tzn. že i nadále pro obě nádrže platí doporučení omezení koupání pro vnímavé jedince (malé děti, těhotné ženy, alergici) a doporučení po koupání v nádržích se osprchovat pitnou vodou. V nádržích Olešná a Žermanice je na všech čtyřech koupacích místech kvalita vody bez zdravotních rizik.

Na všech koupacích místech na Novojičínsku (Údolí mladých, Čerťák, Vítovka, Kacabaja a Větřkovice) se nepředpokládá posun v kvalitě vody. Odběry vzorků vody budou provedeny v následujícím týdnu. Voda je bez zdravotních rizik.

Obdobná situace je i na koupacích místech v okrese Karviná, kde přetrvávají zhoršené senzorické vlastnosti vody na Těrlické přehradě a velmi dobrá kvalita vody na Kališově a Vrbickém jezeře.

Na nádrži Slezská Harta v okrese Bruntál prokázaly laboratorní analýzy na všech koupacích místech (Leskovec, Nová Pláň, Roudno 1) výrazný nárůst množství toxických sinic. Z tohoto důvodu se zde nedoporučuje koupání a provozování vodních sportů zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Na ostatních nádržích ( rybník Tvrdkov, rybník Edrovice, lom Svobodné Heřmanice a rybník Bohušov) je koupání bez zdravotních rizik.

V okrese Opava i nadále přetrvává velmi dobrá kvalita vody na Stříbrném jezeře v Opavě. Nečekaně, ještě před koncem koupací sezóny, došlo k naplnění nádrže v Budišově nad Budišovkou. Vzorkování vody zde bude provedeno počátkem následujícího týdne. Na štěrkovně Hlučín (volné jezero) z důvodu přítomnosti toxických druhů sinic nadále platí doporučení omezení pobytu ve vodě pro děti, těhotné ženy a alergiky včetně následného osprchování se v pitné vodě.

V rámci provádění kontrol kvality vody a plnění povinností provozovatelů umělých letních koupališť pracovníky KHS MSK nebyly v uplynulém týdnu zjištěny žádné zásadní nedostatky.

Zveřejněno: 17.8.2006