Nahrávám...

Kontrola stravovacích provozů v rámci cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola stravovacích provozů v rámci cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje

S ohledem na větší vytíženost stravovacích služeb v rekreačních oblastech, na autobusových a vlakových nádražích v době letních prázdnin provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v období od 1.7.2006 do 15.8.2006 kontrolu těchto stravovacích služeb.

Šetření bylo provedeno celkem ve 126 provozovnách na území celého Moravskoslezského kraje. Ne vždy však bylo vše zcela v pořádku a proto byly v 62 případech uděleny blokové pokuty v celkové výši 60 500 ,-Kč. Ve dvou nejhorších případech bylo s provozovateli zahájeno správní řízení o uložení pokuty, které dosud nebylo skončeno.

Nejčastější závadou bylo nezavedení nebo špatné vedení záznamů v rámci tzv. systému HACCP. Tato závada byla zjištěna v celkem 46 provozovnách tj. v 36 % z celkového počtu kontrolovaných provozoven. Další nejčastější závadou byly závady ve stavebně- technickém stavu -43 závad, v provozní hygieně bylo zjištěno 33 závad. Rovněž velmi často jsou zjišťovány závady ve skladování surovin a polotovarů pro výrobu pokrmů, kdy jsou suroviny skladovány za nevyhovujících teplot, nebo jsou společně skladovány neslučitelné potraviny – např. společné skladování ovocných salátů a čerstvých syrových vajec či společné skladování nakrájených salámů na výrobu obložených chlebíčků se syrovým masem.Tato závada byla zjištěna ve 28 provozovnách.

V několika provozovnách byly problémy i s dodržováním spotřební lhůty a teplot pokrmů, některým provozovatelům dělá problémy i řádné odstraňování odpadků či provádění průběžné sanitace. Tyto závady byly v průměru zjišťovány v 10-15 provozovnách.

V letním období zvlášť platí doporučení pro spotřebitele, aby si všímali zejména čistoty v provozovnách stravovacích služeb, toho zda personál používá vhodný pracovní oděv, zda používá vhodné pomůcky pro porcování pokrmů a zda se i přiměřeně chová. Personál by neměl během přípravy a servírování pokrmů kouřit , konzumovat vlastní potraviny či si bezděčně olíznout prsty. Rozhodně by měl host opustit provozovnu, kde na toaletách pro návštěvníky neteče voda a tyto jsou značně znečištěné, nebo pokud uvidí, že na mytí výčepního skla se voda donáší. Spotřebitel má rovněž právo odmítnou konzumovat pokrm zjevně zkažený či připravený za nehygienických podmínek.

Z výsledků kontrolní akce lze konstatovat, že v polovině provozoven byly zjištěny závady.Je tedy nutno zvýšit ze strany provozovatelů péči věnovanou těmto sezónním provozům.Zaměstnanci , kteří zde mnohdy pracují pouze na přechodnou dobu by si měli více uvědomovat to, že prodávají potraviny a pokrmy, které se mohou stát cestou přenosu závažných onemocnění .KHS MSK se sídlem v Ostravě bude i v další letní turistické sezoně pokračovat v kontrolách těchto exponovaných provozoven.

Zveřejněno: 17.8.2006