Nahrávám...

Postupy založené na zásadách HACCP

Úvod / Občanům / Postupy založené na zásadách HACCP

K 1.1.2006 začalo platit nové Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin, které ve svém článku 5 stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků vytvoří a zavedou jeden nebo více stálých postupů založených na zásadách HAACP a budou podle nich postupovat. Vzhledem k tomu, že zavedení těchto postupů je odborně i časově náročnou činností byla ze strany odborníků na hygienu výživy a zástupců profesních sdružení zpracována příručka k tématice zásad správné výrobní a hygienické praxe, HACCP, bezpečnosti pokrmů. Příručka – Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách - je rozdělena na dvě samostatné části, přičemž první , teoretická část obsahuje srozumitelný a věcný přehled základních požadavků evropské a české legislativy. Druhá část, praktická, slouží jako praktický návod k zavedení a plnění požadavků na zavedení postupů založených na zásadách HACCP. Příručka je vhodným návodem na zavedení postupů zejména v malých a středních provozovnách stravovacích služeb.

Příručku lze zdarma získat v tištěné podobě na adrese: Národní informační středisko pro podporu jakosti, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 636-7, nebo si ji můžete stáhnout na webové adrese : www.npj.cz v oddíle aktuality, kde jsou v elektronické podobě uveřejněny i formuláře pro zavedení postupů založených na zásadách HACCP.

Zveřejněno: 8.11.2006