Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 1. čtvrtletí roku 2004

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 1. čtvrtletí roku 2004

Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zkontrolováno za období I. čtvrtletí roku 2004 celkem 1308 potravinářských provozů a 135 provozoven vyrábějících či prodávajících PBÚ( hračky, sklo, porcelán,keramika, potravinářské stroje a zařízení, kosmetika, výrobky pro děti do 3 let), ve kterých byla provedena kontrola 944 výrobků.

V 500 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady, za které byly uloženy blokové pokuty dle přestupkového zákona v celkové výši 354 000 Kč,- .

V celkem 95 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady většího rozsahu a proto bylo s provozovateli zahájeno správní řízení o uložení vyšší pokuty, celkem byly uloženy ve správním řízení pokuty ve výši 663 000,- Kč.

Nejčastěji byly zjišťovány závady ve stavebně technickém stavu provozoven, zejména dochází v mnoha provozovnách k vážnému ohrožení zdravotní nezávadnosti připravovaných pokrmů tím, že zde nejsou vybudovány příslušné přípravny jednotlivých surovin a dochází proto k významnému křížení provozu .Například na ploše určené k manipulaci se syrovým masem se připravuje oblohová zelenina či krájí již hotové tepelně opracované pokrmy. Ke křížení mnohdy dochází i při skladování surovin, kdy v jedné lednici je uloženo čerstvé výsekové maso společně se zeleninovými saláty či cukrářskými výrobky.

V mnoha provozovnách dochází i k porušování zákonem stanovených teplot pokrmů či lhůt jejich spotřeby. Rovněž tímto konáním může dojít k závažnému ohrožení zdravotní nezávadnosti připravovaných pokrmů, neboť jejich skladováním za nevyhovujících teplot po dlouhou dobu může dojít k pomnožení nežádoucích mikroorganismů na hodnoty schopné vyvolat onemocnění. Pro mikroorganismy jsou nevhodnější teploty mezi 15 – 45 oC, za těchto teplot dochází ke dvojnásobnému zvýšení počtu mikroorganismů za cca 20 minut.

V rámci kontrolní činnosti byly odebrány vzorky pokrmů a surovin pro jejich přípravu v zařízeních společného stravování. Celkem bylo odebráno 275 vzorků z nichž 27 nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Nejčastěji nevyhověly cukrářské výrobky 15,7 % . U ostatních druhů odebíraných pokrmů byl zaznamenán ojedinělý nález nevyhovujících vzorků.

Na úseku kontroly předmětů běžného užívání byl proveden odběr 15 vzorků, z nichž nevyhověl požadavkům 1 vzorek odebrané kosmetiky a 1 vzorek hraček

Zveřejněno: 19.4.2004