Nahrávám...

Otazníky kolem HIV/AIDS – článek u příležitosti světového dne boje proti AIDS

Úvod / Občanům / Otazníky kolem HIV/AIDS – článek u příležitosti světového dne boje proti AIDS

Světový den boje proti AIDS ?

1.prosinec jako Světový den boje proti AIDS vyhlásila v roce 1988 Světová zdravotnická organizace s podporou Valného shromáždění OSN. Letos probíhá pod heslem v anglickém originále „STOP AIDS- keep the promise“, neboli „STOP AIDS-sliby je nutno plnit“. Slogan připomíná plnění závazků členských států OSN, které se usnesly, že do roku 2010 zajistí univerzální přístup ke komplexním programům prevence, léčby, péče a podpory osob žijících s HIV/AIDS.

Co je to HIV ?

Virus HIV byl objeven už v roce 1983. Na světě se denně nakazí virem HIV 15 000 osob.

HIV je virus lidského imunodeficitu (Human Immunodeficiency Virus), který po vniknutí do těla člověka napadá především buňky imunitního systému člověka, kterým vtiskne svou vlastní genetickou informaci. Tyto, svým způsobem zotročené buňky, začnou sloužit viru HIV tak, že umožní jeho další množení a navíc postupně přestanou plnit svou vlastní funkci, to je zabezpečení imunitní obrany lidského těla. HIV se vyskytuje ve dvou typech značených jako HIV-1 a HIV 2.

Co je AIDS ?

Poprvé bylo toto onemocnění popsáno v roce 1981 v Americe u několika obyvatel. Dnes je odhadována nákaza HIV u více než 40 miliónů lidí na světě, z toho u 5 miliónů dětí, ročně zemře na AIDS přes 3 milióny osob.

Působením viru HIV v těle člověka dojde k pozvolné destrukci imunitního systému tak, že se člověk posléze nedokáže bránit proti celkem banálním infekčním onemocněním a proti některým nádorovým bujením. Konečné stádium onemocnění se pak nazývá AIDS to je syndrom získaného imunodeficitu neboli (Acquired Immunodeficiency Syndrome).

Jak se člověk nakazí ?

V České republice téměř 85% všech nákaz HIV bylo přeneseno sexuální cestou, v 54% případů došlo k přenosu HIV homosexuálním kontaktem, přibylo nakažených žen.

Záludné je, že člověk infikovaný virem HIV může nakazit další osoby, sám se přitom může cítit zcela zdráv. Infekce se přenese z nakaženého člověka. Nejčastější přenos je při homo , tak heterosexuálním pohlavním styku. Tedy přesněji rizikový pro nákazu je styk do pochvy, do konečníku, do úst, zejména pokud dojde k výronu spermatu a pokud je bez použití prezervativu.

Další způsob nákazy je infikovanou krví nebo předměty znečištěnými krví. Ohroženi jsou injekční uživatelé drog, zejména pokud sdílejí jehly a stříkačky. K nákaze při dárcovství krve či orgánů u nás nedochází, protože se provádí testování dárců při každém odběru.

Virus HIV se může přenést z nakažené těhotné ženy na její plod během těhotenství, porodu či kojení.

Jak zjistím, že jsem nakažený ?

Testy na HIV provádějí poradny HIV/AIDS v určené pracovní dny či po telefonické domluvě.

  • Poradna Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě,Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava, telefon: 596 200 156, 596 200 158.
  • Další poradna je na Zdravotním ústavu v Karviné, Těreškovové 2206, Karviná- Mizerov, telefon: 596 397 278, 596 397 290

Na HIV se povinně testují těhotné ženy a dárci krve a orgánů.

Udělejte si test na HIV. Jedině tak se dá ověřit, zda došlo k nákaze. I člověk nakažený virem HIV může být dlouho bez jakýchkoliv zdravotních obtíží. Vyšetření je doporučeno pokud jste měl/a náhodný zejména nechráněný pohlavní styk, pokud užíváte injekčně drogy, pokud často střídáte sexuální partnery. Nechávají se vyšetřit páry mladých lidí dříve než začnou spolu mít sexuální styk. Test je založen na průkazu protilátek, které se mohou objevit až tři měsíce po nákaze, proto je odůvodněné provést test tři měsíce od rizikového kontaktu.

Hrozí mi nákaza i v naší zemi ?

HIV/AIDS se vyskytuje celosvětově, pandemie nerespektuje hranice států.

Na světě je přes 40 miliónů nakažených. Nejvíce případů je v subsaharské Africe přes 26 miliónů, strmě roste počet infikovaných ve východní Evropě a střední Asii (odhaduje se kolem 2 miliónů).

Ke dni 30.9.2006 bylo evidováno celkem 899 HIV pozitivních občanů České republiky (z toho 709 mužů a 190 žen), dále bylo zjištěno na našem území 244 HIV pozitivních cizinců.

Jak se onemocnění projevuje ?

Člověk nakažený virem HIV může být řadu let bez jakýchkoliv zdravotních potíží, ale je infekční pro jiné osoby. Někdy se nákaza zjistí náhodně.

Za několik týdnů po nákaze může dojít (ale asi jen u poloviny nakažených) k různým nespecifickým projevům jako jsou příznaky podobné chřipce či různé kožní projevy. Potíže odezní a nakažený člověk může být řadu let bez jakýchkoli zdravotních potíží. Pak se začne zřetelněji projevovat postižení imunitního systému, začnou se objevovat opakovaně nejrůznější infekční onemocnění či některá typická nádorová onemocnění.

Doba od nákazy do propuknutí konečného stádia AIDS trvá mnoho let (průměrně přes 10 roků).

Dá se nákaza HIV/AIDS léčit ?

Stoupá počet dlouhodobě přežívajících HIV pozitivních osob, pokud užívají předepsanou antiretrovirovou léčbu. Centrum AIDS pro Moravskoslezský kraj, Olomoucký a Zlínský je na Klinice AIDS a infekčních onemocnění ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě.

Toto onemocnění se zatím nedá úplně vyléčit, ale pokud je nakažená osoba v péči zdravotníků specializovaného AIDS centra, pak se léčbou dá zpomalit postup onemocnění a rozvoj komplikací onemocnění.

Jak se můžu chránit?

Zatím se nepodařilo vyrobit účinnou vakcínu pro preventivní očkování, je to obtížné, jelikož virus HIV může podléhat změnám, mutacím.

Pokud nežijete v celibátu, jedinou spolehlivou ochranou je skutečná partnerská věrnost.

Jistotu máte jen když vy i váš partner si uděláte testy než spolu začnete mít sex a pak když jste si skutečně věrni. Riziko přenosu se podstatně sníží správným použitím kondomu při náhodném pohlavním styku či při střídání partnerů. Pokud berete drogy, používejte čisté jehly, stříkačky, lžičky vždy jen pro sebe – významnou roli plní některá nízkoprahová kontaktní centra, tím že provádějí výměnné programy jehel a stříkaček, poskytují poradenství a někdy i provedení odběrů na HIV a žloutenky.

Dodržováním těchto zásad vás chrání i před řadou jiných pohlavně přenosných onemocnění jako žloutenka typu C, žloutenka typu B, syfilis, kapavka, herpes, chlamydie a jiné.

A co na to orgán ochrany veřejného zdraví ?

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se podílí na vytváření koncepce prevence HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji.

Byly vypracovány dva programové dokumenty „Program prevence HIV/AIDS pro rok 2007 s výhledem do roku 2012“ a v programu “Zdraví 21“ je rovněž zakomponována prevence infekcí a ochrana veřejného zdraví obecně.

Týká se to i mě ?

Problematika HIV/AIDS se čím dál víc dotýká každého z nás. Jedná se o problém nejen zdravotnický, ale i společenský a ekonomický. Investice do prevence je levnější než do léčby.


Help line AIDS - telefon: 800 144 444

Zveřejněno: 30.11.2006