Nahrávám...

Listerie v lahůdkářských výrobcích - informace

Úvod / Občanům / Listerie v lahůdkářských výrobcích - informace

Vzhledem ke zvýšenému počtu onemocnění listeriózou a na základě výsledků vyplývajících z epidemiologického šetření provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě cílené sledování zaměřené na zjištění možných zdrojů a cest přenosu mikroorganismu Listerie monocytogenes.

Roční výskyt listeriózy v Moravskoslezském kraji se v minulých letech pohyboval mezi 3-4 případy, v posledním období došlo k mírnému nárůstu počtu jednotlivých onemocnění, bez prokázané epidemiologické souvislosti. V roce 2006 bylo dosud zaznamenáno v MSK celkem 8 případů onemocnění, tj 0,64 případů/100 000 obyv., v ČR 37 př., tj. 0,37 př./100 tis.

U osob s prokázanou listeriózou byly formou dotazů vytipovány rizikové potraviny, jejíž vzorky byly následně odebrány v distribuční síti k vyšetření. Na základě pozitivního nálezu u jednoho z výrobků byl ve výrobně lahůdek Sixta proveden státní zdravotní dozor spojený s dalším odběrem vzorků. Laboratorní analýzou odebraných vzorků byla potvrzena přítomnost mikroorganismu Listeria monocytogenes v pochoutkovém a hermelínovém salátu v množství převyšující přípustnou normu, proto byly oba saláty vyřazeny z oběhu a byla pozastavena jejich výroba do doby předložení vyhovujících výsledků. Provozovateli byla nařízena průběžná dezinfekce a odběr vzorků z každé vyrobené šarže ostatních výrobků.

V současné době probíhá ověřování plnění nařízených opatření a zároveň kontrola u ostatních výrobců lahůdkářských výrobků. Ze strany dalších dozorových orgánů byly zintenzívněny kontroly provozoven vyrábějících suroviny, které jsou používané k výrobě lahůdkářských výrobků. O zvýšeném výskytu listeriózy byla informována zdravotnická zařízení v MS kraji.

V souvislosti s četnými dotazy ze strany občanů, zejména těhotných žen, po informacích zveřejněných v médiích, byla na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zřízena infolinka, která je v provozu v pracovních dnech v době od 8,00-11,00 a od 13,00-14,00 na telefonním čísle 595138117. Dalším zdrojem informací pro občany jsou www.khsova.cz, kde budou informace průběžně doplňovány.

Zveřejněno: 15.12.2006