Nahrávám...

Listerie v lahůdkářských výrobcích - další informace

Úvod / Občanům / Listerie v lahůdkářských výrobcích - další informace

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souvislosti s šetřením výskytu listerií v lahůdkářských výrobcích firmy Sixta provedla koncem minulého a začátkem tohoto týdne kontrolu účinnosti nařízených opatření. Ze strany provozovatele výrobny proběhla důkladná sanitace všech výrobních prostor, denní výroba je zahajována dezinfekcí nářadí a nástrojů používaných při výrobě salátů. Všichni odběratelé výrobků s pozitivním nálezem Listerie monocytogenes byly provozovatelem informování o jejich vyřazení z oběhu. Zpětnou kontrolou provedenou pracovníky Krajské hygienické stanice v rámci Moravskoslezského kraje u 15-ti největších odběratelů bylo zjištěno, že se tyto výrobky v tržní síti nenachází. Provozovatel upřesnil značení výrobků, zkrátil dobu použitelnosti salátů na 5 dnů, omezil rizikovou část výroby, kde bylo používáno syrové maso a předložil vyhovující výsledky vyšetření pochoutkového i hermelínového salátu, proto byla výroba těchto výrobků opětovně povolena.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v těchto dnech provádí šetření v dalších provozovnách s výrobou a konzumací lahůdkářských výrobků, včetně odběru vzorků. Prozatím bylo zkontrolováno 8 výroben. Na základě dohody probíhají rovněž kontroly ve výrobnách lahůdek ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce a ve výrobnách živočišných potravin ze strany Státní veterinární správy.

K dnešnímu dni nebyl v Moravskoslezském kraji zaznamenán další případ listeriózy. V současné době je pro občany Moravskoslezského kraje k dispozici informační linka, kterou dosud využilo cca 100 osob. Převážně se jednalo o dotazy těhotných žen, starších občanů, na možnost nákazy po konzumaci lahůdkářských a mléčných výrobků.

Zveřejněno: 19.12.2006