Nahrávám...

Průběžná zpráva k výsledkům šetření v souvislosti s vyšším výskytem listeriových onemocnění

Úvod / Občanům / Průběžná zpráva k výsledkům šetření v souvislosti s vyšším výskytem listeriových onemocnění

S ohledem zvýšený výskyt listeriových onemocnění na území Moravskoslezského kraje provedli pracovníci Krajské hygienické stanice za období od 15.12.2006 48 šetření ve výrobnách lahůdek s konzumací na místě a v zařízeních společného stravování , které vyrábí lahůdkářské výrobky.

Při kontrolách bylo jednou zaznamenáno neplnění opatření Krajské hygienické stanice – ztažení výrobku z trhu. V rámci kontrol byly nejčastěji zjišťovány závady v zavedení postupů založených na principu HACCP , tato závada byla zjištěna v 5 provozovnách, ve třech provozovnách byly zjištěny závady v provozní hygieně a ve skladování odpadků, ve dvou zařízeních byly zjištěny závady ve skladování potravin. Byly však zjištěny i závady v osobní hygieně, v manipulaci s potravinami a pokrmy, v přepravě potravin, v dodržování dat spotřeby potravin a pokrmů , v dodržování teplot pokrmů či nebyly doloženy nabývací doklady ke zboží. Závady byly zjištěny v 8 zařízeních ve 4 z nich bylo zjištěno více závad, všechna pochybení budou řešena ve správním řízení.

V rámci této kontrolní akce bylo odebráno i 12 vzorků lahůdkových salátů pro mikrobiologické vyšetření. Jednalo se například o vajíčkový salát s nivou, pochoutkové saláty, bramborový salát , ale byly odebrány i zeleninové saláty s čerstvými sýry - šopský a rajčata s Mozzarelou. Všechny vyšetřené vzorky vyhověly požadavkům stávající legislativy.

Poslední onemocnění Listeriosou bylo na území Moravskoslezského kraje zaznamenáno dne 29.11.2006, od této doby nemá Krajská hygienická stanice |Moravskoslezského kraje hlášen žádný nový případ tohoto onemocnění.

Zveřejněno: 28.12.2006