Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) - 3. týden 2007

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) - 3. týden 2007

V posledním týdnu v kraji sice došlo ke zvýšení týdenní nemocnosti na hodnotu 2 231 případů na 100 000 obyvatel, avšak klinický obraz onemocnění provází spíše záněty horních cest dýchacích či bronchitidy. Proto, že se dosud virus chřipky výrazně na původu ARI neuplatňuje svědčí i skutečnost, že virologické odd. Zdravotního ústavu nadále nejčastěji mezi původci ARI prokazuje mykoplasmatické infekce.

Rovněž údaje o denních počtech osob ošetřených pro ARI na LSPP nesvědčí o nástupu chřipkové epidemie a podíl osob ošetřených pro ARI jen mírně převyšuje 30%.

Vzhledem k tomu, že v některých evropských státech (např. Skotsko) je hlášen výraznější nárůst respiračních infekcí anebo je virologicky častěji prokazována chřipková infekce (Francie, Norsko) lze předpokládat případnou změnu dynamiky nemocnosti i v dalších evropských regionech, včetně střední Evropy.

Zveřejněno: 19.1.2007