Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) - 4. týden 2007

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) - 4. týden 2007

V posledním kalendářním týdnu došlo v kraji k výraznému nárůstu týdenní nemocnosti ARI. Nemocnost měla v kraji hodnotu 2 803 případy na 100 000 obyvatel, což je navýšení o cca 25% a tato hodnota představuje zhruba 33 600 nemocných v kraji za týden.

Zvýšená nemocnost byla zaznamenána ve všech oblastech kraje, kromě města Ostravy, kde setrvala na stejné výši jako v minulém týdnu. Současná nemocnost je nejvyšší v městě Ostravě (3 792 na 100 000), dále pak na Opavsku (3 694 na 100 000) a Bruntálsku (3 269 na 100 000).

Jak je pro ARI obvyklé, nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou děti předškolního věku, avšak k největšímu nárůstu došlo ve věkové skupině dětí školního věku a to o 44%.

Virologické oddělení Zdravotního ústavu v Ostravě potvrdilo cirkulaci viru chřipky typu A nálezem antigenu viru chřipky v biologickém materiálu 1 nemocného a také Národní referenční laboratoř pro chřipku SZÚ zachytila virus chřipky A u 16letého pacienta z Ostravy.

Výskyt ARI se také projevil ve zvýšeném podílu osob ošetřených pro A RI na LSPP a v městě Ostravě představoval 30-50% ošetřených osob.

Národní referenční laboratoř pro chřipku SZÚ v Praze hodnotila výskyt ARI v ČR v minulém týdnu jako nemocnost na horní hranici obvyklé pro dané období s lokálními ohnisky chřipkových onemocnění na Moravě. Lokální aktivita chřipkových onemocnění je mimo ČR hlášena také z Francie, Řecka, Rumunsku a Španělska, regionální rozšíření pak v Norsku. Celková tendence výskytu ARI je ve všech evropských zemích stoupající, většinou však nepřesahuje epidemický práh.

Trend vývoje nemocnosti v příštím období, spolu s výsledky virologických vyšetření nemocných, ukáže zda jsme na počátku chřipkové epidemie. Stávající nárůsty nemocnosti, zejména u školáků pro to mohou svědčit. Dle vývoje epidemiologické situace budou upozorněni ředitelé zdravotnických i nezdravotnických zařízení, jako jsou ÚSP, domovy důchodců apod. na možnost přijetí režimových opatření ke snížení rizika zavlečení nákazy do těchto zařízení.

Zveřejněno: 26.1.2007