Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) - 5. týden 2007

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) - 5. týden 2007

Srovnáním současné nemocnosti ARI v kraji s minulým týdnem je možno konstatovat, že se nijak významně nezměnila. V 5. kal. týdnu představuje nemocnost v kraji 2 695 případů na 100 000 obyvatel, což představuje mírný pokles a to o 3,9%. Přes pokles nemocnosti na Bruntálsku a Opavsku, kde byla společně s městem Ostravou v minulém týdnu nemocnost nejvyšší, zůstává v těchto lokalitách nadále nemocnost vyšší než v jiných oblastech kraje a pohybuje se od 2 585 do 3 860/100 000. Počet osob ošetřených na LSPP a podíl ošetřených pro ARI se také výrazně nezměnil a pohyboval se na hodnotě kolem 40%.

Věková distribuce onemocnění se také nezměnila a nadále je nejvíce postiženou věková skupina předškolních a školních dětí.

Mimo již dříve uváděný záchyt viru chřipky typu A v populaci svědčí o výskytu viru chřipky A i sérologická vyšetření pacientů provedená virologickým oddělením Zdravotního ústavu v Ostravě.

V Evropě hlásí mimo ČR regionální epidemii také Norsko, Skotsko a Španělsko, ve Francii, Itálii, Řecku, Slovensku, Rumunsku a Slovinsku jsou hlášena lokální ohniska. U našich bezprostředních sousedů není nemocnost příliš vysoká, na Slovensku i v Polsku stoupá mírně, avšak je zaznamenán záchyt virů chřipky A.

Každopádně lze již konstatovat, že dominantním kmenem šířící se chřipkové epidemie v Evropě je v současné době subtyp A(H3N2), který je většinou antigenně blízce příbuzný s vakcinálním kmenem použitým v očkovací látce v této sezóně.

Zveřejněno: 2.2.2007