Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 16.2.2007

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 16.2.2007

Nemocnost v kraji poklesla v tomto týdnu na 2 398 případů/100 0000 obyvatel, tj. o 10,2% ve srovnání s minulým týdnem. Pokles nemocnosti je hlášen ze všech územních pracovišť KHS v kraji.

Podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP se také snížil a pohyboval se ve všední dny mezi 30-40% s mírným navýšením ve dnech pracovního klidu.

Rovněž věková distribuce nemocných nedoznala změn a stále jsou nejvíce postiženy děti předškolního věku.

V rámci celé ČR dosáhla v minulém týdnu nemocnost 2 380 případů na 100 000 obyvatel a jen 3 regiony se pohybovaly těsně pod tzv. epidemickým prahem (Praha, Jihočeský a Olomoucký kraj), v ostatních krajích nemocnost tento práh překračovala.

Dle Národní referenční laboratoře SZÚ v Praze jsou dosud izolované kmeny virů chřipky A (H3N2) blízce příbuzné vakcinálnímu kmenu A/Wisconsin.

V Evropě zasáhla plošná epidemie chřipky zejména střední a jižní Evropu, dominantním kmenem je A(H3N2). Mimo ČR je plošná epidemie hlášena z Belgie, Lucemburska, Francie, Itálie, Švýcarska, Portugalska a Španělska, ze severských států pak z Norska. Stoupající trend má nemocnost na Slovensku, kde je situace hodnocena jako regionální epidemie. V Polsku je výskyt chřipky stále relativně nízký.

Zveřejněno: 16.2.2007