Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 2.3.2007

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 2.3.2007

Celokrajská nemocnost poklesla na tzv. epidemický práh a představovala 2 040 nemocných na 100 000 obyvatel, což znamená, ve srovnání s minulým týdnem, pokles o 7,7 %. Kromě města Ostravy, kde nemocnost setrvala na stejné úrovni a Novojičínska, kde se zvýšila, byl pokles zaznamenán ve všech oblastech kraje. O příznivé epid. situaci svědčí i skutečnost, že přes relativně vyšší nemocnost v městě Ostravě, se podíl ošetřených pro ARI na LSPP pohyboval ve všední dny pouze v rozpětí od 25 do 32%. V příštích týdnech lze očekávat další pokles nemocnosti ARI v kraji.

V ČR poklesla nemocnost pod epid. práh (1 858případů/100 000) a Národní referenční laboratoří SZÚ byla situace hodnocena jako regionální výskyt ARI. Klesl také počet izolovaných kmenů chřipky a jednalo se jen o subtyp A (H3N2).

Zveřejněno: 2.3.2007