Nahrávám...

Kontrola stravovacích provozů v zařízeních s celotýdenním provozem na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Kontrola stravovacích provozů v zařízeních s celotýdenním provozem na území Moravskoslezského kraje

S ohledem na charakter zařízení s celotýdenním provozem typu nemocnice, domovy důchodců, ústavy sociální péče provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v období od 1.2.2007 do 28.2.2007 kontrolu těchto stravovacích služeb o sobotách a nedělích. Kontroly byly provedeny cíleně o víkendu, kdy tato zařízení většinou fungují bez přítomnosti vedoucího stravovacího provozu a byly zaznamenány signály o tom, že v tuto dobu neprobíhá provoz tak jako v běžné pracovní dny.

Šetření bylo provedeno celkem ve 41 provozovnách na území celého Moravskoslezského kraje. Ne vždy však bylo vše zcela v pořádku a proto byly v 8 případech uděleny blokové pokuty. Bohužel v jednom případě nemohlo být šetření provedeno, neboť již při příjezdu našich pracovníků na zařízení v 11,30 hodin byl již ukončen výdej stravy a kuchyně uzamčena a uklizena.

Nejčastější závadou bylo nevhodné skladování potravin, které bylo zjištěno v 5 provozovnách. Nejčastěji byla nevhodně skladována mimo mrazící zařízení mražená zelenina , nebo mimo chladící zařízení mléčné výrobky – jogurty, máslo, mléko, tvaroh. Nebo naopak byly zamraženy potraviny dodané na provozovny v nezmraženém stavu – knedlíky, maso, krouhaná kapusta .Častou byla i závada v provozní hygieně – nečisté hůře přístupné prostory, uložení soukromých věcí mimo šatnu – zjištěno ve třech provozovnách. Ve stejném počtu provozoven byly zjištěny i stavebně technické závady ( poškozené či nevyhovující podlahové krytiny) a závady spočívající v nevyhovující teplotě pokrmů připravených k výdeji – dvakrát byly mimo chladící zařízení uloženy zeleninové saláty a jednou nebylo při vhodné teplotě uchováváno vařené kuřecí maso.Ve třech provozovnách byly k přípravě pokrmů používány potraviny s prošlým datem spotřeby – máslo, halušky v prášku, med, instantní čaj. Zřizovatelé těchto zařízení se písemně zavázali přijmout organizační opatření, tak aby se již neopakovaly provozní závady a zavázali se rovněž odstranit urychleně zjištěné stavebně technické závady. Plnění těchto opatření bude ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje kontrolováno.

.

Z výsledků kontrolní akce lze konstatovat, že v některých provozovnách s celotýdenním provozem nejsou o víkendových dnech dodržovány hygienické zásady pro provoz stravovacích služeb. V mnoha z nich byly závady zjištěny poprvé, což svědčí o tom, že provoz o víkendu probíhá jinak než přes týden , kdy je většinou přítomen zodpovědný pracovník.Na druhou stranu je nutno uvést , že v převážné většině provozoven jsou zásady správné hygienické praxe dodržovány i mimo běžné pracovní dny.

Zveřejněno: 5.3.2007