KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Letní dětská rekreace v Moravskoslezském kraji z pohledu hygieniků

Úvod / Občanům / Letní dětská rekreace v Moravskoslezském kraji z pohledu hygieniků

Prázdniny jsou pro děti nejmilejším obdobím roku, pro pracující rodiče však dlouhou dobou, po kterou musí zajistit dohled a naplnění volného času pro své nezletilé potomky. Jednou z možností je vyslat dítě na týdenní či delší letní tábor nebo alespoň na akce pořádané různými organizacemi s denním programem - tzv. příměstské tábory.

Povinností pořádající osoby, která připravuje pobyt pro 20 a víc dětí v délce 4 a více dnů, je ohlášení akce na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Z těchto hlášení se pracovníci hygienické služby dozví, kde a pro kolik osob se tábor plánuje a eventuálně provozovateli akci nedoporučí či vysloveně zakáže z důvodů nevyhovujících hygienických podmínek (např.závadná voda, nevhodný objekt a pod.). Oznámení slouží i k tomu, že v případě výskytu a nebezpečí dalšího šíření alimentárního či jiného infekčního onemocnění v lokalitě tábora nebo při jiných havarijních situacích může hygienik rychle a cíleně zasáhnout a chránit zdraví dětí. Není třeba zakrývat ani skutečnost, že pracovníkům hygienické služby oznámení slouží k plánování a provádění prověrek na táborech, aby zkontrolovali, zda jsou dodržovány všechny hygienické požadavky dané zákonem 258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláškou č. 106/01 Sb. o hygienických požadavcích na konání zotavovacích akcí pro děti.

V letošní roce se na území moravskoslezského kraje konalo celkem 255 táborů v nichž se odrekreovalo 20 259 dětí. Nejvíce dětí pobývalo v rekreačních oblastech okresů Frýdek-Místek a Opava (64%), o něco méně na Bruntálsku (24%) a Novojičínsku (11%). Ze 429 nahlášených turnusů pracovníci KHS Moravskoslezského kraje provedli cílené kontroly na víc než třetině turnusů (163 šetření). Pozornost byla věnována i táborům příměstským (8 kontrol), kde pořádající organizace v rámci denních pobytů zajišťovaly nejen tématické programy, ale i stravování dětí v průběhu dne v restauračních zařízeních.

Na základě výsledků provedených kontrol lze konstatovat, že hygienické požadavky byly dodrženy, resp. drobnější závady byly ihned odstraněny provozovatelem tábora. Ve 30 případech bylo však nutné zejména pracovníkům stravovacích provozů udělit blokové pokuty v celkové výši 14 400,-Kč. Závady byly zjišťovány hlavně v restauračních provozech, které jinak slouží celoročně veřejnosti a které v době prázdnin smluvně zajišťovaly jídlo i pro některé tábory včetně táborů příměstského typu. Tedy i pro tábory, které není nutné předem nahlašovat orgánu ochrany veřejného zdraví.

S nabytím platností zákona 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku veřejného zdraví a tedy i § 8 zák.č. 258/00 Sb. od příštího roku již pořádající osoby organizovaných pobytů do 5 dnů a do 30 dětí nemají povinnost hlásit předem pořádání zotavovací akce. Tím ztratí hygienici přehled a možnost dohledu nad zhruba třetinou letních táborů. Zda tento ústupek (prosazený poslaneckou sněmovnou) přispěje či uškodí hlavnímu účelu akcí - k zotavení a posílení zdraví dětí, ukáže až příští sezóna, která již nemusí být tak epidemiologicky klidná.

Zveřejněno: 13.10.2003