KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Projekt podpory zdraví "Mámo, táto - nekuř" ukončen

Úvod / Občanům / Projekt podpory zdraví "Mámo, táto - nekuř" ukončen

Pracovníci odboru hygieny dětí a dorostu realizovali v roce 2003 týmový projekt dvou karvinských mateřských škol, s podílem zdravých měst Karviná a Orlová. Jeho cílem bylo lépe a včas působit na děti předškolního věku, kteří zatím nemají žádné zkušenosti s nikotinismem, ale už lze významně formovat jejich postoje a chápání širokého spektra rizik, které přináší aktivní i pasivní kuřáctví. Učitelky měly nezastupitelné místo v edukaci dětí a prostřednictvím dětí byly ovlivňováni i rodiče, kde jsme očekávali zvýšení osobní zodpovědnosti k zcela přirozenému „právu dětí na čistý vzduch“. Obrázkový dětský dotazník mapoval postoje dětí k cigaretě - lze konstatovat, že jsou zatím nenarušeny - všichni nekuřáci v dotazníku - omalovánce získávali zaslouženě od malých respondentů květinky, což jen dětem ozřejmovalo, že nekouřit je zcela normální, moderní a prospěšné. Seriálovým divadlem včetně rýmovaček a písniček, které připravily učitelky, si tato poznání předškoláci ještě více celý rok upevňovali pomocí "bafající Ježibaby" a "pozitivní postavičky Klauna" – nerozlučného kamaráda.

Zdařilá byla akce pro veřejnost "4. Společná cesta za čistým vzduchem" na Velkou Čantoryji v Beskydech, kterou jsme uspořádali v květnu 2003 se SANEPID Cieszyn (Polsko), za podílu "Zdravých měst Karviná a Orlová", Českého červeného kříže Karviná, mateřské školy Družba a Kaštanová Alej - Karviná. Ve školce byla i beseda pro rodiče "Co můžeme udělat pro zdraví našich dětí".

Motivačním dotazníkem rodičů zapojených dětí byly získány informace k postojům aktivního i pasivního nikotinismu a opakovaným položením stejných otázek v závěru hodnocen posun. I přes časově krátkou intervenci se podařilo především mužům - kuřákům (táta, děda) zanechat kouření v přítomnosti dětí, avšak ani jedna maminka - kuřačka ne. Pokud bylo dovoleno kouřit návštěvám, nezměnilo se nic. Potěšující je, že v bytech doznaly "úlevy" od cigaretového kouře tři "zamořované" dětské pokoje, nejvíce pasivního kuřáctví bylo eliminováno v obývacím pokoji (z 12-ti přetrvalo 6). Nikdo z dotazovaných rodičů nechce, aby se kouřilo v mateřské škole a nepřejí si, aby jejich dítě bylo v dospělosti kuřákem. Bylo možno děti zařadit do tří skupin: 1= zcela bez rizika; 2 = riziko malé (např. kuřák na balkóně, v chodbě mimo byt, venku…) a 3 = riziko vysoké (pravidelné pasivní kouření dětí). Z 27-mi dětí, tj. 50% celého souboru v riziku 3 zůstává nadále v ohrožení 18, tj. 33% pasivních dětských kuřáků.

Zveřejněno: 11.5.2004