Nahrávám...

Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 16.3.2007

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce (ARI) – stav k 16.3.2007

V kraji trvá stálý pokles týdenní nemocnosti ARI, která v tomto týdnu činila 1 716 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 5,1% a je na hodnotě běžného sezónního výskytu. S výjimkou města Ostravy, kde se nemocnost výrazně nezměnila, došlo v ostatních oblastech kraje k jejímu snížení. Relativně příznivý vývoj situace v posledním období se také projevil na poklesu podílu osob ošetřených pro ARI na LSPP, který nyní přestavuje jen 20-25%. Z toho důvodu bude v příštích dnech pravděpodobně zrušeno denní sledování ošetřených na LSPP.

Celková nemocnost ARI v ČR v minulém týdnu představovala 1 379 případů na 100 000 obyvatel, což znamená snížení týdenní nemocnosti o 15%. Všechny regiony vykazují větší či menší pokles, klesá také počet izolací i přímých průkazů virů. Kromě jediného záchytu subtypu H1N1, byly všechny kmeny chřipky značně homogenní skupině kmenu A (H3N2).

Ačkoliv v ČR se již nemocnost stabilizuje, v rámci Evropy se ještě liší. Stoupala u našich sousedů – v Polsku a Německu, avšak předpokládá se, že v Německu již kulminovala. Nemocnost stále stoupala v Pobaltí a také v Nizozemsku a Dánsku. V ostatních částech Evropy je, stejně jako u nás, již po epidemii a počty pacientů s ARI se postupně stabilizují na sezónní úrovni. V Evropě výrazně převažuje chřipka A (H3N2), na rozdíl od USA, kde naopak ve vyšší míře cirkuloval subtyp A (H1N1).

Zveřejněno: 16.3.2007