KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor ve školských stravovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor ve školských stravovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2006

V roce 2006 se pracovníci odboru hygieny dětí a dorostu Krajské hygienické stanice MSK ve své dozorové činnosti zaměřili především na objekty stravovacích služeb pro děti a mladistvé – školní jídelny, výdejny i školní bufety, kde každý provozovatel musí zajistit vysokou ochranu spotřebitelů – tedy dětí a mládeže, ve vztahu k bezpečnosti potravin (surovin i pokrmů). Školní stravování má za cíl kromě bezpečnosti podávané stravy zajistit mladé populaci minimálně třetinu denních doporučených dávek všech potřebných živin, stravu plnohodnotnou, vyváženou a dostatečně pestrou, jako i cíl výchovný – naučit se jíst pravidelně, racionálně a na určité kulturní úrovni.

V MSK se vaří pro zhruba 135 tisíc děti a mladistvých (a cca 14 tisíc cizích strávníků) v 713 stravovacích zařízeních, z toho se téměř 30 tisíc jídel rozváží a vydává ve 482 výdejnách. Pro doplňkové stravování slouží žákům 187 školních bufetů. Pracovníci odboru hygieny dětí a dorostu v roce 2006 v těchto stravovacích provozech provedli celkem 1 098 kontrol. Výkon státního zdravotního dozoru byl zaměřen na čtyři základní oblasti: stavebně-technické podmínky skladování a výroby pokrmů; dodržování podmínek technologie výroby pokrmů a jejich zdravotní nezávadnost; dodržování zásad osobní a provozní hygieny a čtvrtou oblastí dozoru byla kontrola nutriční hodnoty a složení pokrmů.

Je potěšitelné, že stavebně-technické podmínky školních jídelen a výdejen se za poslední zhruba čtyři roky výrazně zlepšily ve většině těchto zařízeních. Podnětem byla bezesporu prováděcí vyhláška zákona č.258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví (původně vyhl.č. 107/01, po novele č.137/04), která provozovatelům stravovacích služeb stanovila poměrně přísné hygienické požadavky na prostorové a dispoziční uspořádání provozovny, její větrání, osvětlení a hlavně vybavení. Hygienické požadavky měly být splněny nejpozději do konce roku 2007, proto obce a města vynaložily velké úsilí, aby své školní jídelny a výdejny uvedly do souladu s předpisy – někomu se to již podařilo, další objekty ještě rekonstrukce a úpravy čekají, někteří zřizovatelé peníze na úpravy školních jídelen nezískali, proto řeší pouze nejožehavější problémy.

Vstupem ČR do EU od 1.1.2006 nabývají účinnost přímo použitelné předpisy Evropského společenství, zejména nařízení (ES) 852/04, která stanoví minimální požadavky na stavby potravinářských provozů, jejich členění a vybavení. Odklad daný naší legislativou se tedy pro školní jídelny zkrátil o celé dva roky, nicméně tam, kde všechny stavebně technické úpravy zatím provedeny nebyly, musí provozovatelé ještě důsledněji dbát na bezpečnost potravin – předcházet, eliminovat nebo redukovat potravinová rizika, která jsou zvláště pro dětskou populaci riziková.

Z hygienického hlediska lze úroveň stravovacích služeb poskytovaných ve školních jídelnách hodnotit kladně. Za pochybení v dodržování zásad osobní a provozní hygieny personálu bylo uděleno v MS kraji pouze 189 blokových pokut v celkové výši 55 900 Kč. Epidemickou situaci – pouze 2 malé epidemie, při kterých onemocnělo celkem 21 osob, vzhledem k uvedenému množství stravovacích zařízení s velkou kumulací strávníků lze hodnotit jako velice příznivou. Několik stížností či vlastních zjištění se týkalo skladby jídelníčků (tradiční kuchyně bez fantazie, nedostatečná pestrost, deficit ovoce a zeleniny, malé porce nebo námitky k zařazování pokrmů, na které nejsou děti zvyklé). Bolavou patou školního stravování (kromě zmíněného nedostatku fin.prostředků na dovybavení či rekonstrukce) zůstává:

  • kumulace strávníků ve vlnách po skončení vyučování, dlouhé řady, málo času na vlastní konzumaci – to však je problém vedení škol, kde chybí pochopení potřeb a možností školní jídelny;
  • vzrůstající počet automatů, bufetů a kantýn ve školách, které nabízí „přitažlivý“sortiment (brambůrky, sladkosti, sladké nápoje, párky v rohlíku, hamburgery, bagety s uzeninami a majonézou…) děti přitahuje, počty strávníků ve škol.jídelnách snižuje – opět parketa pro vedení školy, které by mělo mít dostatečné vědomosti o zásadách správné výživy pro děti a mladistvé a tyto prosazovat při výběru doplňkového stravování.

Zveřejněno: 3.5.2007